• Framgång och förnyelse på Kristdemokraternas årsmöte

  Kristdemokraterna i Värnamo hade i fredags sitt årsmöte på restaurang Åkanten. I samband med det välbesökta årsmötet, ett 60-tal medlemmar hade mött upp, avtackades en politikens nestor i Värnamo, Herrmy Nenkert, som under många år varit både styrelseledamot och ordförande för lokalavdelningen. Herrmy fortsätter dock sitt engagemang inom partiet i olika uppgifter. Inte minst kommer hennes politiska kunnande och erfarenhet att utnyttjas av partiets seniorförbund.

  (mer …)

  ...
 • Ja-argumenten överväger i EMU-frågan

  Vid Kristdemokraternas årsmöte på restaurang Åkanten talade Kristdemokraternas gruppledare i riksdagen, Göran Hägglund. I sitt anförande berörde han bland annat familjepolitiken, arbetslösheten och den nyligen gjorda uppgörelsen mellan socialdemokraterna och centern när det gäller försvarspolitiken. Göran avslutade med att också motivera sitt eget positiva ställningstagande till EMU.

  (mer …)

 • Motion om inrättande av anhörigkonsult

  Vid Värnamo kommunfullmäktiges sammanträde 1999-01-28, lämnade Annbritt Deiver (Kristdemokraterna) in följande motion:

  (mer …)

 • Årsmöte med seniorförbundet

  Onsdagen den 13 januari hade kristdemokraternas seniorer ett möte på RIA i Värnamo. Mötet besöktes av sjukhuschef Carmen Gustafsson och sångaren Peter Johnsson. Det var också val av arbetsgruppens ledamöter.

  (mer …)

 • Buss på söndagar också

  Vid sitt årsmöte den 13 januari beslutade värnamoavdelningen inom Kristdemokratiska Seniorförbundet att göra följande uttalande:

  (mer …)

 • Dubbelt upp för kristdemokraterna!

  Kristdemokraterna i Värnamo presenterar nu sina nomineringar till Värnamo kommuns styrelser, nämnder och bolag. Kristdemokraterna får ett kraftigt ökat inflytande i de olika styrelserna. Mandatfördelningen för perioden 1999-2002 innebär i princip en fördubbling av antalet kristdemokratiska ledamöter i styrelser och nämnder. Kristdemokraterna kommer också att få plats i samtliga nämnders arbetsutskott, vilket innebär att partiet kan vara med och påverka besluten i ett mycket tidigt skede av be...

 • Budgeten löser inga problem

  I samband med sin presentation av Kristdemokraternas budgetalternativ i Värnamo stadshus passade Maria Larsson, kristdemokraternas nyvalda riksdagsledamot från länet, även på att kommentera regeringens förslag till budget 1999.

  (mer …)

 • Tillväxt för jobb, omsorg och valfrihet

  Kristdemokraternas budgetalternativ tar sikte på att öka sysselsättningen så kraftfullt att välfärden kan tryggas för alla, sa Maria Larsson, kristdemokraternas nyvalda riksdagsledamot från länet, när hon på onsdagen presenterade kristdemokraternas budgetalternativ i Värnamo stadshus.

  (mer …)

 • Ordföranden har ordet

  Arnold Carlzon, Kristdemokraterna Värnamo.

  Tack, alla väljare i Värnamo kommun som stött kristdemokraterna i 1998 års val. Kristdemokraterna har gjort sitt bästa val hittills och det är din förtjänst, du som lagt din röst på kristdemokraterna.

  (mer …)

 • Klassresan baklänges

  Håkan Johansson, Kristdemokraterna Värnamo

  Jag tror att det är nyttigt för en politiker att byta perspektiv ibland. Det är så lätt att vaggas in i en tro att allt står väl till i denna den bästa av världar. Jag har gjort en klassresa, fast åt motsatt håll, och när man betraktar vårt samhälle ur ekonomiskt underläge blir inte bilden så idyllisk längre. Härifrån ser man hur klyftorna åter ökar. Det tycks rentav som att vi är på väg tillbaka till den gamla onda tid...