• Dubbelt upp för kristdemokraterna!

  Kristdemokraterna i Värnamo presenterar nu sina nomineringar till Värnamo kommuns styrelser, nämnder och bolag. Kristdemokraterna får ett kraftigt ökat inflytande i de olika styrelserna. Mandatfördelningen för perioden 1999-2002 innebär i princip en fördubbling av antalet kristdemokratiska ledamöter i styrelser och nämnder. Kristdemokraterna kommer också att få plats i samtliga nämnders arbetsutskott, vilket innebär att partiet kan vara med och påverka besluten i ett mycket tidigt skede av be...

 • Budgeten löser inga problem

  I samband med sin presentation av Kristdemokraternas budgetalternativ i Värnamo stadshus passade Maria Larsson, kristdemokraternas nyvalda riksdagsledamot från länet, även på att kommentera regeringens förslag till budget 1999.

  (mer…)

 • Tillväxt för jobb, omsorg och valfrihet

  Kristdemokraternas budgetalternativ tar sikte på att öka sysselsättningen så kraftfullt att välfärden kan tryggas för alla, sa Maria Larsson, kristdemokraternas nyvalda riksdagsledamot från länet, när hon på onsdagen presenterade kristdemokraternas budgetalternativ i Värnamo stadshus.

  (mer…)

 • Ordföranden har ordet

  Arnold Carlzon, Kristdemokraterna Värnamo.

  Tack, alla väljare i Värnamo kommun som stött kristdemokraterna i 1998 års val. Kristdemokraterna har gjort sitt bästa val hittills och det är din förtjänst, du som lagt din röst på kristdemokraterna.

  (mer…)

 • Klassresan baklänges

  Håkan Johansson, Kristdemokraterna Värnamo

  Jag tror att det är nyttigt för en politiker att byta perspektiv ibland. Det är så lätt att vaggas in i en tro att allt står väl till i denna den bästa av världar. Jag har gjort en klassresa, fast åt motsatt håll, och när man betraktar vårt samhälle ur ekonomiskt underläge blir inte bilden så idyllisk längre. Härifrån ser man hur klyftorna åter ökar. Det tycks rentav som att vi är på väg tillbaka till den gamla onda tid...

 • En miljöpolitik för framtidens utmaningar

  Håkan Johansson, Kristdemokraterna Värnamo

  Värnamo är en bra kommun att leva i! Vi har nära till gröna skogar och glittrande sjöar. Så inleder vi kristdemokrater vårt valmanifest. Det gör vi för att markera vårt positiva utgångsläge inför de utmaningar som tornar upp sig på miljöns område.

  (mer…)

 • En kristdemokratisk samhällsvision

  Vilket samhälle vill du leva i? Och vilket samhälle vill du överlämna till dina barn och barnbarn? Som väljare är du med och formar framtiden. Visst, politik är inte allt, men politik är ett viktigt styrmedel.

  (mer…)

 • Ta itu med äldreavgifterna och inte bara dagisavgifterna

  När nu socialminister Margot Wallström hävdar att alla bidrag, exempelvis dagistaxorna, ska vara generella och gälla alla, kan man inte annat än undra varför Perssons regeringen inte också föreslår ett tak för våra gamla och sjuka så att deras anhöriga slipper gå från hus och hem bara för att kommunerna tar ut orimliga avgifter för sjukhemsboende. Det sa Alf Svensson, kristdemokraternas partiordförande, då han talade i Värnamo på lördagen.

  (mer…)

  ...
 • Ny regering krävs för trygghet och valfrihet

  Kristdemokraterna vill stärka den etiska grund som är nödvändig för ett fungerande demokratiskt samhälle. Vi tror att det framtida samhällsarbetet, också under 2000-talet, behöver vägledas av den människosyn och de värden som varit vår civilisations riktmärken. Så heter det i inledningen till kristdemokraternas valmanifest som presenterades av partiordförande Alf Svensson och 1:e vice ordförande Inger Davidson i Stockholm på lördagen.

  (mer…)

 • Stora sjukhus är inte effektivare än små

  Det är hög tid att göra rent hus med vanföreställningar och myter inom sjukvården. Stora sjukhus är inte effektivare än små. Det är vi många som hävdat. Nu har också Spri (hälso- och sjukvårdens utvecklingsinstitut) kommit till samma slutsats. Det sa Anders Andersson, Järnforsen, Kristdemokraternas 2:e vice partiordförande och partiets representant i Landstingsförbundets styrelse, när han gjorde ”återbesök” på Värnamo lasarett och BB-avdelningen på torsdagen.

  (mer…)...