Vi utvecklade Söderhamn

  Resumé över 42 månader som ordförande för omvårdnadsnämnden. 

  När jag funderade på erbjudandet att vara ordförande för Omvårdnadsnämnden (ON) såg jag fyra områden som skulle bli de största utmaningarna:

  • Ekonomin. ON hade flera år av stora underskott. 
  • Personal. Arbetsvillkor och frågan om delade turer hade varit het under en lång tid. 
  • Boendefrågan. Söderhamn hade en stor obalans mellan behov och utbud av boendeplatser. 
  • Förebyggande frågor. Tidigare nämnd hade, främst av ekonomiska skäl, lagt ner mycket av det förebyggande arbetet. 

  Alla dessa fyra områden kändes både spännande och utmanande att arbeta med. Jag tackade “Ja” till erbjudandet.  

  Så vad har vi gjort?

  Jag skriver “vi” för det är ett lagarbete. Inget hade gått utan ett bra samarbete med främst Allianskollegor, men också övriga partier i nämnden och givetvis verksamhetsledningen på ON. Ni är ALLA guld värda!

   • Ekonomi. Vi har vänt de stora underskotten till positiva resultat tack vare hårt arbete av medarbetare på alla nivåer. 
   • Personal. Vi har tillfört stora medel för hälsofrämjande insatser och vi löste knuten med “delade turer”. 
   • Boendefrågan. Vi har äntligen kommit “på tåget” när det gäller att ställa om våra boendeplatser till de behov som finns. Vi har beslutat om både ett nytt boende för funktionshinderomsorgen och ett vård- och omsorgsboende för personer med demenssjukdom. Som en följd av att vi la ner Linden har vi snart ett modernt Trygghetsboende – äntligen!
   • Det förebyggande arbetet är åter prioriterat. 

  Så är jag nöjd? 

  Jo, jag är nöjd. Jag tycker att vi har gjort ett bra arbete. Vi har förbättrat omvårdnaden för personer med behov – absolut. Ovanpå allt detta har vi upplevt en pandemi som särskilt drabbat vår verksamhet. Vi har en ständig kamp att få resurser att räcka till eftersom behoven är stora. Det finns mycket att göra för att säkerställa en god arbetsmiljö för medarbetare. Kompetensförsörjningen är en ständig utmaning. Vi har påbörjat omställningen av boendeplatser och även där finns det mycket kvar att göra. Att göra Söderhamn till en äldrevänlig kommun är beslutat, nu gäller det att göra jobbet också. 

  Slutligen… Stort tack till alla medborgare, medarbetare och politiska kollegor från alla partier den här perioden. 

  Jag är REDO för en mandatperiod till!

  /Anders Ramstrand