• Seniora medarbetare inom Omvårdnad är guld värda

  Anders - Ordförande Omvårdnadsnämnden

  När jag tackade ja till att bli ordförande för ON (Omvårdnadsnämnden) såg jag att det var fyra områden som jag skulle behöva arbeta särskilt extra med.

  • Boende för äldre. Det var en stor differens mellan utbud och behov av boendeplatser.
  • Personalfrågor. Hög sjukfrånvaro och många vikarier.
  • Ekonomi. ON hade i flera år haft stora underskott.
  • Förebyggande arbetet för äldre behövde återskapas.
  • Medarbetare är en av de viktigaste resurserna i alla organisationer. Höga kvalitetsambitioner och god ekonomi hjälper inte om man inte har kompetent och engagerad personal.

  Inom omvårdnad finns det stora utmaningar inte minst vad det gäller personal. Få unga söker sig till yrket, språksvårigheter, slitsamt arbete med hög sjukfrånvaro, små möjligheter att göra ”karriär”. Och rådande pandemi har slitit mycket på ONs medarbetare. Det behövs en rad åtgärder för att möta dessa utmaningar!

  Alliansen har sett dessa utmaningar och vidtagit en rad åtgärder bland annat en stor satsning, fyra miljoner kronor årligen, på sunt arbetsliv för att minska sjukfrånvaron. Och i vår budget för 2023 har vi föreslagit löneökning till undersköterskor och en riktad satsning för sjuksköterskors arbetssituation. Men mer behöver göras!

  Inom omvårdnad finns det många engagerade och kompetenta medarbetare med lång erfarenhet, men som med all rätt känner att man inte orkar arbeta fullt ut längre. Men med all deras kompetens är de viktiga! Vi vill ha kvar dem i jobbet!

  Därför föreslår vi Kristdemokrater en ny modell för seniora medarbetare. En senior medarbetare är en person med lång livserfarenhet och stor kompetens. Med en anställning med 100% lön, arbetar de 75% (6 h/dag) med brukare, 12.5% (1 h/dag) är de språkstödjare och mentor för yngre medarbetare och 12.5% (1 h/dag) är till för reflektion och friskvård. Likande upplägg används i Helsingborg med gott resultat.

  Detta är ett av flera förslag vi Kristdemokrater i Söderhamn har för en förbättrad äldreomsorg där personalen är den viktigaste resursen!

  /Anders Ramstrand (KD) Ordförande Omvårdnadsnämnden