• Seniora medarbetare inom Omvårdnad är guld värda

  Anders - Ordförande Omvårdnadsnämnden

  När jag tackade ja till att bli ordförande för ON (Omvårdnadsnämnden) såg jag att det var fyra områden som jag skulle behöva arbeta särskilt extra med.

  Boende för äldre. Det var en stor differens mellan utbud och behov av boendeplatser. Personalfrågor. Hög sjukfrånvaro och många vikarier. Ekonomi. ON hade i flera år haft stora underskott. Förebyggande arbetet för äldre behövde återskapas. Medarbetare är en av de viktigaste resurserna i alla organisationer. Höga kvalitetsambitioner och go...
 • Vi kommer att stoppa en ny fastighetsskatt

  KD emot en ny fastighetsskatt

  Kristdemokraterna avskaffade den gamla fastighetsskatten på goda grunder – ingen ska tvingas lämna sitt hem på grund av en skatt. Allt fler inom socialdemokrater vill nu återinföra fastighetsskatten. Vi kommer att stoppa Socialdemokraternas försök att återinföra fastighetsskatten. Om den införs kommer vi att ta bort den på nytt. 

  Skatter behövs naturligtvis för att finansiera gemensamma uppgifter som välfärden, försvaret och polisen. 

  Stora reformer behövs för att bryta bidragsb...

 • En skola med goda förutsättningar

  Elever studerar

  Skolan ska vara en trygg plats för barn, ungdomar och även personal. Det ska var en plats där man bygger grunden till att varje elev ska lyckas så bra som möjligt i livet.

  Oavsett om du är barn, ungdom eller vuxen är välmående en grundläggande faktor för att man ska kunna utvecklas till sin fulla potential. Vi vet att den psykiska ohälsan bland unga har ökat väldigt mycket de senaste åren. Det är därför som vi i Kristdemokraterna menar allvar när vi inte bara säger att vi vill stärka e...

 • Bättre för barn och familjer

  Trygga familjer ger barn goda förutsättningar att klara livets olika utmaningar.

  Familjen är den viktigaste gemenskapen och den grund som samhället står på. Barn som växer upp i trygga familjer får goda förutsättningar att klara livets utmaningar. Politiken ska därför stödja familjerna, inte styra. Kristdemokraterna vill uppvärdera föräldraskapet, möjliggöra mer tid för barnen, öka familjers handlingsutrymme, möjliggöra olika barnomsorgsformer samt stärka bar...

 • Näringsliv och Arbete

  Vi ska verka för att de människor som kan arbeta, kommer i arbete. Vi måste skapa goda förutsättningar för företag, då ett välmående näringsliv genererar väldigt mycket positivt för en kommun i form av inkludering, ansvarstagande, gemenskap och skatteintäkter.

  Inträdesjobb

  Trösklarna måste sänkas dels för de som klarar att ta steget till vidareutbildning, men också för de som av olika skäl inte klarar av eller vill studera. Kristdemokraterna vill därför införa ”Inträdesjob...

 • Kristdemokraterna i Söderhamns VALPROGRAM 2022

  Kristdemokraternas Valprogram 2022

  Ett vänligare Söderhamn –

  Kristdemokraterna i Söderhamns VALPROGRAM 2022

  12 prioriterade frågor

  Prioritera kärnverksamheterna skola, vård och omsorg Nollvision för drogrelaterad dödlighet. Tillsätt en haverikommission vid varje fall Barn och unga ska ha goda och trygga livsvillkor – i hem, skola och fritid Förebyggande för psykisk hälsa  Trygg och äldrevänlig kommun Ett säkert Söderhamn, även i kristider Ingen kvinna ska känna sig otrygg – på stan, i hemme...
 • Gymnasiebehörighet – Några tankar och konkreta förslag.

  Elever i skolan

  Vi har i flera år sett att en stor andel elever inte når målen.

  Resultat har efterfrågats och det har varit ett av måtten på måluppfyllelse i nämnden, men vi saknar en tydlig kartläggning av och förklaring till varför elever inte når målen. Beror det på brister i språket, på välmående, har personen en eller flera diagnoser? Först när man har svart på vitt varför, kan man mer exakt veta vilka åtgärder som behövs. Vi har tagit upp några tankar här nedan och punktat upp våra konkreta förs...

 • Brinner du för samma frågor som jag?

  Jag valde att gå med i Kristdemokraterna för att jag ville förändra samhället. Familjerna behövde mer makt och staten mindre, tyckte jag. Jag ville också arbeta mot rasism, frihet och medmänsklighet. Idag har vi kommit en bra bit i den riktningen. Valfriheten har ökat samtidigt som välfärden har blivit starkare. Det visar att politiskt arbete är viktigt och gör skillnad.

  Jag hoppas att du vill göra samma val som jag gjorde en gång, och bli medlem i Kristdemokraterna. Hos oss får du en ...