• Stort behov av boende för äldre: Bygg om Åsen!

  Fler boenden för äldre
  Det är ett stort behov av att skapa bra boenden för äldre i Söderhamn. Vi har brist på boendeplatser för personer med demenssjukdom. Det behovet tillgodoses till viss del av beslutet om ett nytt vård- och omsorgsboende, men fortfarande behöver vi ställa om och framför allt modernisera de boenden vi har. Allt för att möte de behov som äldreomsorgen har.

  Det behövs även fler mellanboendeformer. Tillgängliga boenden där du som äldre kan känna dig trygg. Äntligen har vi ett Trygghetsboende, Linden i Bergvik. Det är ett så fint boende på en vacker plats – Äntligen!

  Vi behöver fortsätta bygga dessa tillgängliga trygga boenden. Allians för Söderhamn har anvisat plats för ett flertal externa byggföretag, men tyvärr har pandemin och skenande byggkostnader bromsat deras vilja att bygga.Men vi kan inte vänta, det behövs byggas trygga tillgängliga boenden både på landsorten och i centrala Söderhamn. Ekebo i Stråtjära kan byggas om till ett seniorboende. Även i Trönö finns intresse för boenden och i centrala Söderhamn finns goda möjligheter.

  Vi föreslår därför att vi bygger om Åsen (inte Åsgården) till ett tryggt och tillgängligt boende för äldre. Där är redan bra fina lägenheter. Med kreativa arkitekter skapar vi ett fint och väl fungerande boende för äldre i en vacker miljö

  Detta är ett av flera förslag vi Kristdemokrater i Söderhamn har för en förbättrad äldreomsorg där boende för äldre uppfyller de behov som finns!