• Alla Hjärtans Dag – idag och alla andra dagar…

  Kärlek och gemenskap är några av människans grundläggande behov. Idag är det en bra dag att uttrycka kärlek till dem vi älskar, men kärlek och gemenskap behövs året om. Hjärtskärande många människor lever utan bådadera. Den ofrivilliga ensamheten har blivit ett samhällsproblem och sambandet mellan ensamhet och psykisk ohälsa är tydligt.

  Världshälsoorganisationen WHO har instiftat en global kommission mot ensamhet för att öka synligheten och prioriteringen av det folkhälsoproble...

 • Näringsliv och Arbete

  Vi ska verka för att de människor som kan arbeta, kommer i arbete. Vi måste skapa goda förutsättningar för företag, då ett välmående näringsliv genererar väldigt mycket positivt för en kommun i form av inkludering, ansvarstagande, gemenskap och skatteintäkter.

  Inträdesjobb

  Trösklarna måste sänkas dels för de som klarar att ta steget till vidareutbildning, men också för de som av olika skäl inte klarar av eller vill studera. Kristdemokraterna vill därför införa ”Inträdesjob...