• En sjukvård att lita på

    Kristdemokraterna är vårdpartiet i Söderhamn

    Sverige förtjänar en sjukvård att lita på. Hälso- och sjukvårdens uppgift är att erbjuda en behovsanpassad, tillgänglig och effektiv vård av god kvalitet.

    I juli 2022 hade vi i Sverige 140’000 människor som väntat olagligt länge på vård. De orimligt långa köerna började redan innan pandemin. Vi i Kristdemokraterna vill att vårdgarantin på längre sikt bör skärpas kraftigt. Väntetiden till specialistbesök ska kortas till 30 dagar och väntetiden för operation eller behandling ska kortas till högst 30 dagar från medicinskt beslut. Den totala maximala väntetiden inom vården skull därmed nästan halveras: från dagens 183 dagar till 63 dagar.

    Vi i Kristdemokraterna – liksom 7 av 10 svenskar och Läkarförbundet – vill också att staten tar över ansvaret över vården. Det övergripande syftet med att förstatliga vården är att komma till rätta med bristande tillgänglighet och ojämlik vård. Vården måste bedrivas mer effektivt och med hög kvalitet.

    I Kristdemokraterna i Söderhamn är vi oerhört glada och stolta över att ha Elisabeth Winsjansen med i partiet. Redan 1974 började hon arbeta som undersköterska och har sedan gjort en resa till att bli sjukhuschef . Hon har även arbetat med att utveckla primärvården och specialistvården i både privat och offentlig driftsform. Hennes erfarenheter, kunskaper och brinnande engagemang är ovärderligt särskilt i tider som dessa, när vården pressas hårt.