• Vi kommer att stoppa en ny fastighetsskatt

  KD emot en ny fastighetsskatt

  Kristdemokraterna avskaffade den gamla fastighetsskatten på goda grunder – ingen ska tvingas lämna sitt hem på grund av en skatt. Allt fler inom socialdemokrater vill nu återinföra fastighetsskatten. Vi kommer att stoppa Socialdemokraternas försök att återinföra fastighetsskatten. Om den införs kommer vi att ta bort den på nytt. 

  Skatter behövs naturligtvis för att finansiera gemensamma uppgifter som välfärden, försvaret och polisen. 

  Stora reformer behövs för att bryta bidragsberoendet, för att bekämpa brottsligheten och de kriminella gängen och för att få bort vårdköerna – men fler och fler företrädare för Magdalena Anderssons regering vill återinföra fastighetsskatten.

  Höga energikostnader och inflation prövar svenska familjer och hushåll hårt. Många lever med betydligt mindre marginaler nu än för ett år sedan. Skatten var en stor belastning för barnfamiljer, den var oförutsägbar i sin utformning och den tvingade människor att flytta från sina hem. Den beskattade boende utifrån ett uppskattat värde inte från ett faktiskt värde, och beskattades trots att man hade köpt sitt hus för skattade pengar och dessutom betala reavinstskatt den dag man säljer sin fastighet med vinst.

  För ett svenskt radhus eller hus skulle en återinförd fastighetsskatt på en procent av taxeringsvärdet betyda en höjning inom intervallet 11 000 till 27 400 kronor jämfört med dagens högsta fastighetsavgift på 8 524 kronor. 

  Inte bara socialdemokrater vill nu få tillbaka skatten, även Miljöpartiet och Vänsterpartiet vill att en ny fastighetsskatt kommer på plats.

  Det är långtidsarbetslösheten som hotar skatteinkomsterna och välfärden. Det är därför Kristdemokraterna efter ett maktskifte kommer att se till att fler ska få behålla mer av sin lön och pension. Fler behöver jobba och kunna försörja sig själva. Det är vårt löfte till svenska folket.

  Lili André (KD) Riksdagskandidat

  Anders Ramstrand (KD) Riksdagskandidat