• EU ska inte styra våra arbetstider

  Anders Ramstrand Kristdemokraterna

  Många samtal med medarbetare inom Välfärd handlar numera om försämrade arbetsvillkor kopplade till dygnsvilan. I ett samtal sa en ambulanssköterska att efter en lång karriär har arbetsglädjen försvunnit. Ytterligare samtal med ”brukare” av funktionsstöd berättas att möjligheten till ett gott liv drastiskt har försämrats då personal inte längre kan följa med aktiviteter!  

  Tanken med dygnsvilan är god, intentionen är att förbättra arbetsvillkor. Att medarbetare ska ha möjlighet till åte...

 • En sjukvård att lita på

  Kristdemokraterna är vårdpartiet i Söderhamn

  Sverige förtjänar en sjukvård att lita på. Hälso- och sjukvårdens uppgift är att erbjuda en behovsanpassad, tillgänglig och effektiv vård av god kvalitet.

  I juli 2022 hade vi i Sverige 140’000 människor som väntat olagligt länge på vård. De orimligt långa köerna började redan innan pandemin. Vi i Kristdemokraterna vill att vårdgarantin på längre sikt bör skärpas kraftigt. Väntetiden till specialistbesök ska kortas till 30 dagar och väntetiden för operation eller behandling ska ko...