• Linden – Söderhamns första Trygghetsboende

  Nya Trygghetsboendet Linden

  Igår fredag den 28 oktober invigdes Lindens Trygghetsboende med pompa och ståt. Där finns nu 24 inflyttningsklara lägenheter, matsal och relaxavdelning med gym. Det är ett modernt och väldigt hemtrevligt bygge, men vägen hit har varit allt annat än en solskenshistoria. Vår gruppledare Anders Ramstrand berättar:

  ”På ett av mina allra första arbetsmöten som ordförande för Omvårdnadsnämnden med förvaltningen lade man fram ett färdigt förslag: ”Lägg ner servicehusboendet Linden!&...
 • Stort behov av boende för äldre: Bygg om Åsen!

  Fler boenden för äldre
  Det är ett stort behov av att skapa bra boenden för äldre i Söderhamn. Vi har brist på boendeplatser för personer med demenssjukdom. Det behovet tillgodoses till viss del av beslutet om ett nytt vård- och omsorgsboende, men fortfarande behöver vi ställa om och framför allt modernisera de boenden vi har. Allt för att möte de behov som äldreomsorgen har.

  Det behövs även fler mellanboendeformer. Tillgängliga boenden där du som äldre kan känna dig trygg. Äntligen har vi ett Trygghetsboende, ...

 • Seniora medarbetare inom Omvårdnad är guld värda

  Anders - Ordförande Omvårdnadsnämnden

  När jag tackade ja till att bli ordförande för ON (Omvårdnadsnämnden) såg jag att det var fyra områden som jag skulle behöva arbeta särskilt extra med.

  Boende för äldre. Det var en stor differens mellan utbud och behov av boendeplatser. Personalfrågor. Hög sjukfrånvaro och många vikarier. Ekonomi. ON hade i flera år haft stora underskott. Förebyggande arbetet för äldre behövde återskapas. Medarbetare är en av de viktigaste resurserna i alla organisationer. Höga kvalitetsambitioner och go...
 • Vi utvecklade Söderhamn

  Resumé över 42 månader som ordförande för omvårdnadsnämnden. 

  När jag funderade på erbjudandet att vara ordförande för Omvårdnadsnämnden (ON) såg jag fyra områden som skulle bli de största utmaningarna:

  Ekonomin. ON hade flera år av stora underskott.  Personal. Arbetsvillkor och frågan om delade turer hade varit het under en lång tid.  Boendefrågan. Söderhamn hade en stor obalans mellan behov och utbud av boendeplatser.  Förebyggande frågor. Tidigare nämnd ...