• EU – Ett fredsprojekt som ska förbli ett sådant

  Sverige är unikt

  EU grundades 1951 – av kristdemokrater – för att verka för fred i ett sargat Europa. Nu när kriget härjar i vår direkta närhet i och med Rysslands invasion av Ukraina, är det särskilt viktigt att EU stärker sin position som fredsbevarande aktör.

  Lika viktigt det är att vi samarbetar i stora frågor om gränser och frihet, lika viktigt är det att EU inte går in och detaljstyr regler och lagar som vi som nation mycket bättre hanterar själva utifrån våra unika förutsättningar.

 • EU ska inte styra våra arbetstider

  Anders Ramstrand Kristdemokraterna

  Många samtal med medarbetare inom Välfärd handlar numera om försämrade arbetsvillkor kopplade till dygnsvilan. I ett samtal sa en ambulanssköterska att efter en lång karriär har arbetsglädjen försvunnit. Ytterligare samtal med ”brukare” av funktionsstöd berättas att möjligheten till ett gott liv drastiskt har försämrats då personal inte längre kan följa med aktiviteter!  

  Tanken med dygnsvilan är god, intentionen är att förbättra arbetsvillkor. Att medarbetare ska ha möjlighet till åte...

 • EU:s Klimatpolitik

  Klimatpolitik

  ”Vad spelar det för roll om gräset är grönt, om kon är död?”

  Vi behöver en realistisk klimatpolitik för att uppnå ett klimatneutralt EU år 2050. All politik som förs måste vara hållbar. Det gäller självklart även klimatpolitiken. Begreppet ”hållbarhet” bygger på tre grundpelare: ekonomiskt, socialt och miljömässigt ansvar. Om man stirrar sig blind på enbart det sistnämnda, faller den ekonomiska grundpelaren och därefter den sociala grundpelaren. Målen med den svenska klimat...

 • Migrationspakt 2.0

  Alice Teodorescu Måwe

  Sedan 2014 har drygt 28’000 migranter mist livet när de försökt att nå Europa via Medelhavet. År 2023 dog i genomsnitt 8 personer per dag under årets första nio månader och tragedin slutar inte där. Flyktingar som överlever den farliga resan över Medelhavet utsätts för flera brott mot deras mänskliga rättigheter. EU behöver steppa upp och ta tag i frågan på allvar – vi behöver ta kontroll över hela vägen.

  I april 2024 godkände EU en ny migrationspakt som arbetats fram på...

 • Förtidsrösta från och med 22 maj

  Kristdemokraterna EU-valet 2024

  Europa står inför många stora utmaningar med hotet från Ryssland, irreguljära flyktingströmmar och klimatförändringar. Därför är det nu otroligt viktigt att EU går tillbaka till sitt kärnuppdrag: att garantera fred, frihet och frihandel.

  EU behöver stärka säkerheten och oberoendet. Vi står inför det allvarligaste säkerhetspolitiska läget sedan andra världskriget. Försvarsindustrin behöver förstärkas, Frontex (Europeiska gräns- och kustbevakningen) behöver utökas för att säkra våra grän...

 • EU-Valet 9 juni

  Marcus och Annika

  Den 9 juni är det val till Europaparlamentet. Sverige har 21 mandat i Europaparlamentet. För att ett parti ska vara representerat i parlamentet krävs minst 4% av svenska folkets röster. Du kan förtidsrösta från och med den 22 maj. Olika vallokaler har olika öppettider och närmare valet kommer dessa öppettider att presenteras. Du hittar din närmsta vallokal genom att tryck på DEN HÄR LÄNKEN.

  Inför valet 2024 har Gävleborg två kandidater på listan: Marcus Löf Hällström från Bollnäs och A...