• Allians för Söderhamn vill fortsätta utveckla Söderhamn tillsammans!

  Allians för Söderhamn

  Allians för Söderhamn vill fortsätta utveckla Söderhamn tillsammans.

  I område efter område bygger vi det framgångsrika Söderhamn. Vi har tagit kommunen framåt under en besvärlig mandatperiod. Att ställa om Söderhamn kräver kontinuitet. Riktningen är tydlig, budgeten är lagd. Våra planer och organisation säkerställer kärnuppdragen för barn och unga, välfärd och samhällsservice.

  Allians för Söderhamn satsar på tillväxt. Nya strategier för näringsliv, besöksnäring och landsbygd har tagits fram med tydlig ambition att år 2030 vara en kommun med 28 000 välmående söderhamnare.

  Ett samhälle som engagerar och där vi alla samverkar ger förutsättningar för det goda livet i Söderhamn. Vi tar ett tydligt grepp om arbetet med Agenda 2030. En tillgänglig och likvärdig skola, där alla elever kan utvecklas till sin fulla potential. Tillgång till olika boendeformer för livets alla skeden. Ett bra förebyggande arbete, där vi stärker det friska och eftersträvar kvalité och kontinuitet i våra verksamheter.

  Allians för Söderhamn består av våra fyra olika partier som hämtar styrka i vår gemenskap.

  Med vårt ledarskap är vi beredda att ta det ansvar som krävs för att vårda och utveckla hela vårt fantastiska Söderhamn.

  Magnus Svensson Gruppledare Centerpartiet

  Lars Stål Gruppledare Moderaterna

  Anders Ramstrand Gruppledare Kristdemokraterna

  Magnus Ludvigsson Gruppledare Liberalerna

  John-Erik Jansson Ordförande kommunstyrelsen Centerpartiet

  Marjo Myllykoski 1:e vice ordförande kommunstyrelsen Moderaterna