• Landsbygden

  Landsbygd

  Kristdemokraterna är idag det enda partiet som driver landsbygdsfrågorna helhjärtat. Landsbygdsfrågorna gäller inte bara bönderna – hela landsbygden ska leva. Det är också landsbygden som ger förutsättningarna för att vi ska ha en god livsmedelsförsörjning.

  Sverige måste öka sin självförsörjningsgrad och trygga sin livsmedelsförsörjning. Vi märker att fler människor börjar bry sig om dessa områden nu, antagligen för att vi har pågående krig i Europa, men också för att matpriserna ökar konstant.

  En stor anledning till att matpriserna ökar är dieselpriserna i Sverige. Våra dieselpriser är väldigt höga jämfört med många andra länder i EU. I Sverige har vi en reduktionsplikt på 30% medan EU har 6%. År 2030 har EU ett krav på 15% medan vi har ett krav på 60%. En röst på KD kan sänka bränslepriserna 3-4 kronor per liter och då får vi också helt andra livsmedelspriser. Praktiskt taget är allt som vi köper idag transporterat och dagens bränslepriser slår otroligt hårt på detta.

  Vi måste värna om levnadsvillkoren på landsbygden. Det måste fungera att bo både i och utanför de stora städerna. Oavsett var vi bor måste vi kunna få vård när vi är sjuka, tanka bilen, betala elen och få hjälp av polisen. Landsbygden behandlas idag ofta som en semesterplats, medan det i verkligheten är en levande och företagsam del av Sverige.

  Kristdemokraternas landsbygdspolitik både på riksnivå och här i Söderhamn drivs av människor som har gedigna kunskaper och erfarenheter. Människor som vill att målet för politiken ska vara att hela landet ska fungera.

  /Olle Persson,

  Ordförande, Kristdemokraterna i Söderhamn