• Staffan Danielsson till Söderhamn

    Staffan Danielsson till Söderhamn

    Onsdag den 24 augusti besöker före detta riksdagsledamoten – samt initiativtagaren till Kristdemokratiska Bondeförbundet – Staffan Danielsson Söderhamn för att prata om aktuella näringslivsfrågor och Kristdemokraternas landsbygdsprogram. Vi kommer tillsammans besöka kustfiskaren Dennis Westlund i Skärså för att få en större inblick i hur det är att vara fiskare längs Norrlandskusten idag. Därefter besöker vi Orrskärshamnen och företaget Söderhamns Stuveri & Hamn, som årligen hanterar en miljon kubikmeter sågade trävaror.

    Klockan 16.00 är Staffan vid Alen-krysset för att prata om Kristdemokraternas landsbygdsprogram.

    Varmt välkommen att lyssna, ställa frågor och diskutera.