• Våra prioriteringar inför valet 2022

  Redo

  Vi i Kristdemokraterna har varit med och styrt Söderhamn under den senaste mandatperioden. Vi har hunnit med mycket, men självklart också blivit hämmade i utvecklingsarbetet på grund av pandemin. Därför vill vi mer än någonsin fortsätta att vara med och ansvarsfullt utveckla Söderhamn även nästa mandatperiod. Några av de områden som vi vill prioritera:

  • Skolan. Det ska vara en trygg och utvecklande plats för barn, unga och även personal. Vi vill stärka Elevhälsan och låta lärarna fokusera på att vara just lärare. Du kan läsa mer om våra konkreta förslag HÄR.
  • Vård och omsorg. Vi måste tillgodose behovet både när det gäller vård och omsorg inklusive olika boendealternativ.
  • Barn och unga. De ska ha trygga och goda livsvillkort i skola, på fritiden och i hemmet.
  • Äldre. Vi ska vara en äldrevänlig kommun där människor åldras i trygghet och med värdighet.
  • Säkerhet. Söderhamn ska vara en trygg kommun att leva och bo i, även i tider av kris.
  • Kvinnors hälsa och trygghet. Ingen kvinna ska känna sig otrygg på stan, i hemmet eller på arbetsplatsen.
  • Närodlad mat som produceras inom 40 mils radie ska vara kommunens förstahandsval.
  • Motverka villkorat deltagande. Personer med funktionsnedsättning/funktionsvariation står alltid i beroendeställning. De måste alltid anpassa sig efter samhället för att få vara inkluderad. Vi vill att samhället ska anpassas efter dem, så att de får vara med på sina villkor – inte på ett villkorat deltagande.
  • Främja civilsamhället. Det är en ovärderlig samhällsfaktor. När kommun, näringsliv och civilsamhälle arbetar tillsammans kan man åstadkomma otroligt mycket.
  • Värna om företagande och näringsliv. Ett välmående näringsliv är fundamentalt i en stad. Det skapar arbetstillfällen och bidrar till större skatteintäkter, som i sin tur är grunden för en stark välfärd.
  • En levande kommun. Söderhamn ska vara en levande kommun för alla – ung som gammal.
  • Nollvision för drogrelaterad dödlighet.