• Länge leve landsbygden!

  2020 kommer gå till historien som året då vår världsbild rubbades och det vi trodde var omöjligt blev möjligt. Restriktioner och förbud har påverkat vårt sätt att leva i stort och smått. Vi har påverkats av sjukdom, arbetslöshet, hemarbete och distansstudier.

  I denna stund av ovisshet finns också möjligheter att omvärdera och reflektera över det avtryck jag vill lämna i världen och på klimatet.

  I Vaggeryds kommun har vi småföretagare och privatpe...

 • En god och värdig äldreomsorg

  Äldre ska kunna leva ett aktivt liv och ha inflytande över sin vardag med bibehållet oberoende, bemötas med respekt och ha tillgång till god vård och omsorg. Våra äldre har varit isolerade länge nu. I många fall är ensamheten påtaglig och skapar oro bland de äldre för sin hälsa. Eller går det så långt att det till och med skördar liv. 

  Har vi haft tillräcklig beredskap inom äldreomsorgen för en allvarlig kris som covid-19? 

  Kan vi säkerställa att vi sk...

 • Så ska hedersförtrycket stoppas

  För de allra flesta är skolavslutningen en glädjens dag, men för andra gror en rädsla för att inte vara tillbaka i augusti och träffa sina vänner igen. Under sommaren ökar riskerna för hedersrelaterat våld och förtryck och fler barn och unga förs ut ur landet för att giftas bort eller könsstympas. Varje barn som förs bort mot sin vilja är ett misslyckande för det svenska samhället, men vi vet inte hur många det drabbar. Men vi vet att 70 000 personer i åldern 16–25 år inte helt fritt kan välja...
 • 22/6 Tillsätt oberoende Covid-19 granskning

  Har vi gjort rätt, när vi hanterat våra sjuka inom vård och omsorg? Har samspelet mellan så kallade experter, regionen, riks etc. med vår kommun fungerat tillfredställande. Har vi i vår kommun skapat egna regler som försvårat en effektiv hantering. Finns det goda exempel, som vi tagit lärdom av?

  Detta är frågor som delar oss just nu, och jag tror faktiskt åsikterna går tvärs rakt igenom de olika partierna och intressegrupperna.

  Frågorna är många,...

 • Årsmöte 28/1

  Tisdag 28/1 kl 18.00 på Stjärnfabriken, Smedjegatan 3, Skillingaryd (fd Skillingarydssalvan)

  – Fika & Lotterier

  – Årsmöteshandlingar

  – Lotterivinster mottages tacksamt

 • Utökad polisnärvaro – Polisstation i Vaggeryds Kommun

  Sverige ska vara ett tryggt land att leva i, oavsett om man bor på landsbygden, i en stad eller i en mindre kommun. En av statens viktigaste uppgifter är att genom ett väl fungerande rättsväsende upprätthålla tryggheten. Polisens roll i det brottsförebyggande arbetet är central.

  När polisens organisation alltmer centraliseras är det viktigt att ständigt jobba med den lokala förankringen. Polisomorganisationens syfte är att få ut mer polisiära resurser i lokalsamhället. Polisen måste fi...

 • Vi står för våra värderingar

  På riksnivå har (KD) beslutat att föra samtal med alla politiska partier där man genom detta kan få igenom (KD);s politik i enskilda frågor.

  – Jag ser inga problem med detta och det gäller även lokalt här i vår kommun. Att svensk debatt handlar så otroligt mycket om vem som förhåller sig till (SD) är tröttsamt. Vi kommer inte att ha ett organiserat samarbete med (SD). Vi står för långt ifrån varandra ideologiskt. Svensk politisk bevakning har kretsat alldeles för mycket kring (...

 • Drömmen om ett bra och starkt föräldraskap!

   Sverige var ett av de första länderna att erkänna och ratificera Barnkonventionen. Den har haft stor betydelse runt om i världen. 

  Ändå kan man konstatera att det återstår mycket att göra i Sverige för att garantera barn deras rättigheter.

  Den mest betydelsefulla instansen för att ge barn skydd och stöd och garantera en god uppväxt är inte polisen, Barnombudsmannen eller socialtjänsten. Nej, det är familjen. Familjen och barnens föräldrar är i de all...

 • 26/9 kl 19.00 i Cafét på Fenix 2. Öppen föreläsning med Acko Ankarberg

  Acko är ordförande i Socialutskotten. Hon pratar om aktuella frågor inom äldreomsorg, hemsjukvård och psykisk ohälsa och varför KD:s politik och ideologi är viktig. Hur går det ihop att samtala med SD och samtidigt behålla sina värderingar? Ställ dina frågor till Acko!

  Mingelfika och underhållning utlovas!

 • Make EU lagom again

  Att kämpa för ett lagom EU är att värna om unionen i stort.

  Din röst är viktig, så rösta på KD den 26 maj för att göra EU lagom igen.

  Var femte år börjar radio och tv prata om EU-valet hit och EU-valet dit. Vi ska rösta fram våra representanter till ett parlament som inte sitter i Sverige och där Sveriges representation är försvinnande liten.

  -Så varför ska vi bry oss nu igen, vi blev ju nyss klara med riksdagsvalet? Det rör väl...