• 22/6 Tillsätt oberoende Covid-19 granskning

  Har vi gjort rätt, när vi hanterat våra sjuka inom vård och omsorg? Har samspelet mellan så kallade experter, regionen, riks etc. med vår kommun fungerat tillfredställande. Har vi i vår kommun skapat egna regler som försvårat en effektiv hantering. Finns det goda exempel, som vi tagit lärdom av?

  Detta är frågor som delar oss just nu, och jag tror faktiskt åsikterna går tvärs rakt igenom de olika partierna och intressegrupperna.

  Frågorna är många,...

 • Årsmöte 28/1

  Tisdag 28/1 kl 18.00 på Stjärnfabriken, Smedjegatan 3, Skillingaryd (fd Skillingarydssalvan)

  – Fika & Lotterier

  – Årsmöteshandlingar

  – Lotterivinster mottages tacksamt

 • Utökad polisnärvaro – Polisstation i Vaggeryds Kommun

  Sverige ska vara ett tryggt land att leva i, oavsett om man bor på landsbygden, i en stad eller i en mindre kommun. En av statens viktigaste uppgifter är att genom ett väl fungerande rättsväsende upprätthålla tryggheten. Polisens roll i det brottsförebyggande arbetet är central.

  När polisens organisation alltmer centraliseras är det viktigt att ständigt jobba med den lokala förankringen. Polisomorganisationens syfte är att få ut mer polisiära resurser i lokalsamhället. Polisen måste fi...

 • Vi står för våra värderingar

  På riksnivå har (KD) beslutat att föra samtal med alla politiska partier där man genom detta kan få igenom (KD);s politik i enskilda frågor.

  – Jag ser inga problem med detta och det gäller även lokalt här i vår kommun. Att svensk debatt handlar så otroligt mycket om vem som förhåller sig till (SD) är tröttsamt. Vi kommer inte att ha ett organiserat samarbete med (SD). Vi står för långt ifrån varandra ideologiskt. Svensk politisk bevakning har kretsat alldeles för mycket kring (...

 • Drömmen om ett bra och starkt föräldraskap!

   Sverige var ett av de första länderna att erkänna och ratificera Barnkonventionen. Den har haft stor betydelse runt om i världen. 

  Ändå kan man konstatera att det återstår mycket att göra i Sverige för att garantera barn deras rättigheter.

  Den mest betydelsefulla instansen för att ge barn skydd och stöd och garantera en god uppväxt är inte polisen, Barnombudsmannen eller socialtjänsten. Nej, det är familjen. Familjen och barnens föräldrar är i de all...

 • 26/9 kl 19.00 i Cafét på Fenix 2. Öppen föreläsning med Acko Ankarberg

  Acko är ordförande i Socialutskotten. Hon pratar om aktuella frågor inom äldreomsorg, hemsjukvård och psykisk ohälsa och varför KD:s politik och ideologi är viktig. Hur går det ihop att samtala med SD och samtidigt behålla sina värderingar? Ställ dina frågor till Acko!

  Mingelfika och underhållning utlovas!

 • Make EU lagom again

  Att kämpa för ett lagom EU är att värna om unionen i stort.

  Din röst är viktig, så rösta på KD den 26 maj för att göra EU lagom igen.

  Var femte år börjar radio och tv prata om EU-valet hit och EU-valet dit. Vi ska rösta fram våra representanter till ett parlament som inte sitter i Sverige och där Sveriges representation är försvinnande liten.

  -Så varför ska vi bry oss nu igen, vi blev ju nyss klara med riksdagsvalet? Det rör väl...

 • Årsmöte 2019

  Årmöte hölls på bullerbyns förskola där vi fick se de nya rymliga lokalerna. Mattias Ingeson biträdande generalsekreterare för Erikshjälpen berättade om Erikshjälpens arbete i Vitryssland med barn som har funktionsnedsättning.

  KD:s styrelse: På årsmötet omvaldes Tomas Axelsson som ordförande och Anna Vingrahn som vice ordförande. Till ledamöter i styrelsen valdes Jenny Larsen, Maritha Bengtsson, Nicklas Nordqvist, Sofia Isaksson och Hanna Willermark. Som ersättare valdes Viktoria Önneb...

 • Nyfiken på dina politiker?

  Vem sitter i vilken nämnd?

  Läs om vem i menyn Dina politiker

 • Valda till kommunfullmäktige

  Vi tackar för förtroendet att under fyra år få fortsätta att påverka utvecklingen i våra kommun.

  Vi som är valda till kommunfullmäktige är:

  Övre raden: Viktoria Önneby (Ersättare), Jenny Larsen (Gruppledare), Sofia Isaksson, Camilla Olsson (Ersättare) Nedre raden: Thomas Axelsson, Maritha Bengtsson, Christer Sandén, Nicklas Nordquist (Ersättare)