• Ta inte tillgången till rent vatten för givet

  Så här i sommartider, gör sig frågan om vår vattenanvändning påmind. Med all tydlighet har denna sommar visat att tillgången  av vatten inte är självklar. Till detta hur vi vårdar och renar våra vattentillgångar

  Vi har varit med om  att tillsammans med femklövern höja våra miljömål, investerat i nytt vattenverk, aktivt åtgärdsarbete via LONA-projekt för att förbättra våra vattenleder

  Vi är stolta efter fyra år i kommunledningen och ser att våra miljösatsningar håller på att  bl...

 • Flytta vårdcentralen och förbättra vården

  Sjukvården är regeringens största välfärdssvek. Sjukvården har aldrig haft mer resurser än idag. Antalet anställda läkare har ökat kraftigt och är fler än någonsin. Ändå är antalet patientbesök per läkare lägst inom hela OECD. Regeringspartierna hart tillfört och bjuder över varandra med penningtillskott och reducerar därmed problemen till att vara rent ekonomiska. Tvärt emot avsikten har effekten blivit att vårdköerna och väntetiderna har ökat.

  Det måste till andra insatser för en bät...

 • Att åldras ska vara något man ska kunna se fram emot

  Vi är stolta efter fyra år i kommunalhuset, att se att våra satsningar inom äldre omsorgen och boende  håller på att  bli verklighet i hela kommunen. Nu kommer vi få ett nytt särskilt boende i Skillingaryd (Mejeriet) och ett nytt trygghetsboende i Vaggeryd (Tor).

  Under de kommande mandatperioderna förväntas behovet av antalet platser på särskilda boenden öka. Med Kristdemokraternas förslag kommer behovet vara ännu större. Det kommer behövas olika former av boen...

 • En levande landsbygd är vinn-vinn för alla

  Landsbygdens entreprenörer är viktiga för miljö och samhälle

  När man åker genom Vaggeryds kommun möts man av de öppna landskapen vid vägkanten. Man ser öppna landskap och betande djur.

  När Stefan Löfven i mitten av mars detta året skulle besvara frågan: Hur han såg att fler och fler söker sig till städerna, svarade han: ”Jag är övertygad om att vi alla vill se att landet överlever. Inte minst när storstadsbor ska åka ut och få koppla av på landsbygden, då må...

 • Det är dags att stoppa den psykiska ohälsan bland barn och ungdomar!

  Fler barn och ungdomar mår sämre och trenden är att den psykiska ohälsan ökar bland unga i Sverige mer än i andra jämförbara länder. Denna utveckling måste stoppas. KD vill korta köerna till barn- och ungdomspsykiatrin BUP och öka satsningar på skolans elevhälsa  Barn har rätt till en trygg uppväxt med ett bra stöd från skolan och vården. Köerna i vården drabbar inte minst de barn som söker sig till Barn- och ungdomspsykiatrin. Det ska finnas en gräns så att barn och ungdomar får hjälp inom 3...
 • Vi vill ha ditt förtroende att fortsätta utveckla vårt samhälle!

  Kristdemokraterna är avgörande för kristna värderingar i kommunens politik.

  Vi står upp för en jämlik sjukvård, en värdig äldreomsorg, ett tryggare samhälle och stärkta familjer

  Läs mer om oss som kandiderar under Val 2018.