• Årsmöte 2019

  Årmöte hölls på bullerbyns förskola där vi fick se de nya rymliga lokalerna. Mattias Ingeson biträdande generalsekreterare för Erikshjälpen berättade om Erikshjälpens arbete i Vitryssland med barn som har funktionsnedsättning.

  KD:s styrelse: På årsmötet omvaldes Tomas Axelsson som ordförande och Anna Vingrahn som vice ordförande. Till ledamöter i styrelsen valdes Jenny Larsen, Maritha Bengtsson, Nicklas Nordqvist, Sofia Isaksson och Hanna Willermark. Som ersättare valdes Viktoria Önneb...

 • Nyfiken på dina politiker?

  Vem sitter i vilken nämnd?

  Läs om vem i menyn Dina politiker

 • Valda till kommunfullmäktige

  Vi tackar för förtroendet att under fyra år få fortsätta att påverka utvecklingen i våra kommun.

  Vi som är valda till kommunfullmäktige är:

  Övre raden: Viktoria Önneby (Ersättare), Jenny Larsen (Gruppledare), Sofia Isaksson, Camilla Olsson (Ersättare) Nedre raden: Thomas Axelsson, Maritha Bengtsson, Christer Sandén, Nicklas Nordquist (Ersättare)

   

 • Demokrati och värderingar

  Dags att välja företrädare

  Våra liv präglas av de erfarenheter vi har. Tillsammans formar vi ett gott samhälle och en god värld oavsett om vi är politiker eller inte. Vi har alla förmånen att vara en del av en demokrati med ett representativt partipolitiskt system. Partiers ideologi och uttalade uppfattningar utkristalliseras i att vi väljer vem vill ge förtroende att styra och fördela våra insamlade skattemedel. Det är du som väljer. Ditt val gör skillnad.

  Läs mer
 • Emmas hjärtefrågor

  Familjefrågorna och barns uppväxtvillkor är mina hjärtefrågor. Barnkonventionen artikel 24 säger alla har rätt till en god fysisk hälsa – är det så i dagens Sverige? Killen som dras med ätstörningar, får han hjälp i rätt tid? Tjejen som inte kan gå i T-shirt på sommaren för att hon har djupa skärsår på armarna för att hon inte fått rätt hjälp och stöd, så kan vi inte ha det. Vården behöver utöka sin kunskaps om det som sker i samhället just nu. Behovet är stort och för att barn- och ungdomar ...

 • Våra vallöften till dej

  Våra hjärtefrågor är omsorg om äldre, stärkta familjer och ett tryggare samhälle. Detta är våra prioriterade frågor i Vaggeryds kommun:

  Trygghet för äldre med anpassade boenden och personalkontinuitet Man ska kunna åldras i trygghet, och lita på äldreomsorgen. Det är inte värdigt att man anses för pigg för att flytta t ex till ett trygghetsboende när man har behov av det. Därför vill vi att alla över 85 år ska garanteras plats i ett anpassat boende. På all...

 • Ta inte tillgången till rent vatten för givet

  Så här i sommartider, gör sig frågan om vår vattenanvändning påmind. Med all tydlighet har denna sommar visat att tillgången  av vatten inte är självklar. Till detta hur vi vårdar och renar våra vattentillgångar

  Vi har varit med om  att tillsammans med femklövern höja våra miljömål, investerat i nytt vattenverk, aktivt åtgärdsarbete via LONA-projekt för att förbättra våra vattenleder

  Vi är stolta efter fyra år i kommunledningen och ser att våra miljösatsningar håller på att  bl...

 • Flytta vårdcentralen och förbättra vården

  Sjukvården är regeringens största välfärdssvek. Sjukvården har aldrig haft mer resurser än idag. Antalet anställda läkare har ökat kraftigt och är fler än någonsin. Ändå är antalet patientbesök per läkare lägst inom hela OECD. Regeringspartierna hart tillfört och bjuder över varandra med penningtillskott och reducerar därmed problemen till att vara rent ekonomiska. Tvärt emot avsikten har effekten blivit att vårdköerna och väntetiderna har ökat.

  Det måste till andra insatser för en bät...

 • Att åldras ska vara något man ska kunna se fram emot

  Vi är stolta efter fyra år i kommunalhuset, att se att våra satsningar inom äldre omsorgen och boende  håller på att  bli verklighet i hela kommunen. Nu kommer vi få ett nytt särskilt boende i Skillingaryd (Mejeriet) och ett nytt trygghetsboende i Vaggeryd (Tor).

  Under de kommande mandatperioderna förväntas behovet av antalet platser på särskilda boenden öka. Med Kristdemokraternas förslag kommer behovet vara ännu större. Det kommer behövas olika former av boen...

 • En levande landsbygd är vinn-vinn för alla

  Landsbygdens entreprenörer är viktiga för miljö och samhälle

  När man åker genom Vaggeryds kommun möts man av de öppna landskapen vid vägkanten. Man ser öppna landskap och betande djur.

  När Stefan Löfven i mitten av mars detta året skulle besvara frågan: Hur han såg att fler och fler söker sig till städerna, svarade han: ”Jag är övertygad om att vi alla vill se att landet överlever. Inte minst när storstadsbor ska åka ut och få koppla av på landsbygden, då må...