Kollektivtrafiken har en mycket stor betydelse för länets invånare men också för näringsliv och besökare. Regionen ska verka för att resandet med allmän och särskild kollektivtrafik fortsätter att utveckla

Kollektivtrafik

En kollektivtrafik för alla

Det skall vara enkelt, prisvärt och bekvämt att ta bussen. Tillgängligheten för alla oavsett funktionsnedsättning måste förbättras. Därtill behöver också samarbetet med taxinäringen i glesbygdsområden ses över.

  • Henrik Sendelbach
  • vice ordförande i Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län