• Interpellation: Tillgänglighet till sjuktransporter

  Stora verksamhetsförändringar har beslutats kring Sollefteå sjukhus. Utifrån dessa finns en oro om sjuktransportverksamheten är dimensionerad utifrån de faktiska behoven så att man klarar av det ökade trycket.

  Sjukresor med buss och tåg är avgiftsfritt inom Landstinget Västernorrland, men hur är det med tillgängligheten? Det hjälper ju inte att man har rätt till en sjukresa som beställts om inga bilar finns.[1] Alla har inte egen bil och allmänna kommunikationer från inlandet ut till kusten finns ju inte överallt.

  • Hur ser avtalet för sjukresor med taxi ut i Sollefteåområdet? Hur är tillgängligheten vardagar, kvällar och helger?
  • Hur har väntetiderna sett ut för sjukresor med taxi sedan stängningen av den akuta kirurgin?
  • Har vi en tillfredsställande tillgänglighet/rätt dimensionerad tillgång av sjukresor med taxi till och från mindre orter i länet?

  Härnösand 9 november 2016
  Mona Hammarstedt

  [1] Enkelt armbrott orsakade 28 timmars smärta, väntan och resor. Allehanda 2016-11-03.

  Interpellation till Hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande


  Specialistvård | interpellation · Mona Hammarstedt · sjukresor · Sollefteå