• Patientfokus i transporterna?

  Stora verksamhetsförändringar har beslutats kring Sollefteå sjukhus. En berättigad oro är om sjuktransportverksamheten är dimensionerad utifrån de faktiska behoven så att man klarar av det ökade trycket.

  Kristdemokraterna har därför ställt en interpellation om detta som tas upp under fullmäktigedagen. Hur ser väntetiderna ut för patienterna och har vi haft en god tillgänglighet? Frågor som mer än någonsin behöver lösas, något vi ser i den riskanalys som gjorts inför förslaget om att stänga ner akuta kirurgin i Sollefteå.

  I riskanalysen konstateras höga risker som är relaterade till transportkapaciteten och därför måste transportorganisationen riggas för att möta upp det verkliga behovet.

  – Idag saknas svar på det mesta kring hur man ska lösa sjuktransporterna trots att man stängde den akuta kirurgin redan i somras. Man säger bara att det ska bli en ny upphandling för taxisjukresor. Vi är inte nöjda med de svar vi har fått kring landstingets transportverksamhet. För att patienter ska känna rimlig trygghet måste det finnas en lösning innan man går vidare med en permanent nedläggning av den akuta kirurgin i Sollefteå, säger Mona Hammarstedt, gruppledare för Kristdemokraterna i landstinget.

  Härnösand 7 februari 2017

  För mer information:
  Mona Hammarstedt
  gruppledare
  070-398 17 99
  mona.hammarstedt@kristdemokraterna.se


  Regionfullmäktige | Mona Hammarstedt · pressmeddelande · sjukresor · Sollefteå