• Fråga angående tilltänkta förändringar i kollektivtrafiken runt Höga kusten

  Majoriteten med Hans Backlund i spetsen vill avveckla busslinje 50 mellan Härnösand och
  Örnsköldsvik och linje 202 mellan Kramfors och Ullånger, alternativt låta kommunerna ta över
  finansieringen av dessa turer.

  På nämnden den 19 maj tog Socialdemokraterna, Moderaterna och Liberalerna en handlingsplan
  för kollektivtrafiken, sen går Hans Backlund ut i tidningen Nordsverige och påstår att ”beslutet att
  minska trafiken på linje 50 fattats när KD var politiskt ansvariga”, uppdatera mig gärna när vi tog
  över ansvaret för detta. I min värld kan inte en handlingsplan ersätta alla framtida stora beslut,
  detta är ett beslut på en besparing på 13 miljoner kronor, jag menar att denna typ av fråga måste
  hanteras politiskt i en öppen debatt när den berör så många människor. Samma handlingsplan är
  väldigt tydlig med att Regionen ska finansiera ”trafik som ansluter två kommuncentra” vilket torde
  innebära att avveckling är det enda återstående alternativet om inte Majoriteten struntar i
  handlingsplanen när det passar dem, ett annat stort problem med att hänvisa till handlingsplanen
  är att linje 202 inte nämns där med ett enda ord.

  För mig och de flesta andra är det glasklart, beslut av denna dignitet måste fattas av ansvarig
  nämnd.

  Så min fråga till Nämnden för hållbar utvecklings ordförande Hans Backlund lyder:
  Har du för avsikt att ta upp denna fråga om avveckling av Busslinjerna 50 och 202 för politisk
  behandling i Nämnden för hållbar utveckling?

  Joachim Jonsson (KD) Andre vice ordförande i Nämnden för hållbar utveckling

  Fråga till Nämnden för hållbar utvecklings ordförande Hans Backlund angående de tilltänkta
  förändringarna i kollektivtrafiken runt Höga kusten.


  Bilden överst: Örnsköldsviks Resecentrum C där den berörda linje 50 har sin nordliga ändhållplats. Foto av Henrik Sendelbach (CC-BY-SA 4.0).


  Kollektivtrafik | Bjästa · buss · Docksta · Härnösand · Höga kusten · Joachim Jonsson · Kramfors · Ullånger · Älandsbro · Örnsköldsvik