• Kostnaderna för sjukresor ökar

    Nu vill majoriteten justera ersättningarna för sjukresor. Orsaken: Kostnaderna ökar för sjukresor i spåren av de strukturförändringarna i framför allt Sollefteå.. Det var ju inte oväntat utan precis det vi sagt kommer hända när helhetsbilden saknas. Majoriteten menar att ”Reglerna måste anpassas utifrån detta”.

    Efter en utdragen beslutsprocess kom så frågan till beslut i fullmäktige den 20 juni. Resa med egen bil kommer liksom tidigare inte ersättas fullt ut utan det blir ett avdrag som man kallar för egenavgift om 100 kronor. Tidigare var detta avdrag 60 kronor för bil och 80 för taxi. Milersättningen blir som tidigare 10 kronor, den höjs alltså inte till den mer rimliga och normala skattefria nivån om 18,50 kr per mil. Högkostnadsskydd för sjukresor höjst från 1200 kronor till 1600 kronor. Ja vad ska man säga. Först försämrar majoriteten sjukvården för Sollefteåborna, sen försämrar man ersättningarna när de tvingas åka längre.


    Kollektivtrafik | högkostnadsskydd · regionfullmäktige · sjukresor · Sollefteå · yrkande