• Majoriteten ointresserad av tågtrafik till Långsele och Sollefteå

    Staten har valt att satsa ytterligare 40 miljoner kronor årligen på tågtrafiken i Norrland (Norrtåg). För Region Västernorrland innebär det 8 miljoner, miljoner som skulle kunna användas till att få tågtrafik till Långsele och Sollefteå. Kristdemokraterna anser att dessa medel ska användas till en satsning på tågtrafik till Sollefteå och Långsele.

    Den 27 oktober behandlades delårsrapporten för januari-augusti 2021 i regionfullmäktige. I framgår att dessa 8 miljoner inte kommer tågtrafiken till del i Västernorrland utan kommer dras tillbaka. Vi ställde frågan till majoriteten, om dessa pengar inte skulle kunna användas till att utveckla tågtrafiken i Västernorrland, så att alla kommuner får tågtrafik. Det blev total tystnad från majoritetens. Ingen ville svara på frågan och då är det mer än tydligt: S, M och L är inte intresserad av en den satsning vi vill se på tågtrafiken mot Sollefteå och Långsele.


    Bilden överst: Norrtåg ankommer från Umeå till Örnsköldsvik C den 10 mars 2020. Foto av Henrik Sendelbach (CC-BY-SA 4.0).


    Kollektivtrafik | delårsrapport · järnväg · Långsele · Norrtåg · Sollefteå · tåg · Ådalsbanan