• Allt sämre tillgänglighet till sjukresor i Sollefteå

    Mona Hammarstedt har i en interpellation till Hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande ställt frågor om tillgängligheten till sjukresor i Sollefteå sedan man har stängt ner flera verksamheter på sjukhuset. Regionala utvecklingsutskottets ordförande Anna-Karin Sjölund (S) hade fått ta över ansvaret att besvara frågorna.

    I svaret sägs att man inte har någon statistik på väntetider eller om dessa har förändrats över tid. Man har ett avtal inom som anger att det totalt ska finnas nio fordon tillgängliga i Sollefteå tätort för sjukresor och färdtjänst. Detta räcker inte så därför har man avtalat att ta ut ytterligare ett fordon i trafik och att antalet resor ökat i en sådan omfattning att man kommer bli tvungen att göra en ny upphandling. Däremot hävdas att tillgången till taxifordon generellt är god, med undantag för att det händer att det uppstår fordonsbrist nattetid i Sundsvall så är det bara i Sollefteå som kapaciteten är begränsad ibland.

    Mona Hammarstedt (KD) tackade för svaret.


    Regionfullmäktige | interpellationsdebatt · Mona Hammarstedt · sjukresor · Sollefteå · taxi · tillgänglighet