• Ännu ett förtroende

    Jag är så tacksam för de förtroenden som jag får. Att få tillhöra ledningen för Västra Götalandsregionen känns stort, men också ett väldigt ansvarsfullt uppdrag. Sedan en tid är jag också med i partiledningen för KD i Sverige. I dagarna började ännu ett uppdrag. Denna gång som vice ordförande för Beredningen för Kultur och fritid på SKL (Sveriges Kommuner och Landsting). Jag har varit med i beredningen sedan förbundet bildades. Nu när alliansen leder SKL så är de flesta ordförande från alliansgruppen, men några beredningar har oppositionspolitiker som ordförande. Så är fallet med Kultur och Fritid. Men jag är mycket tacksam och känner jag mig hedrad att mitt parti gav mig förtroendet att vara med i presidiet. Som ordförande i kulturnämnden i Västra Götalandsregionen finns det många synergier med att vara med i frågorna på nationell nivå. Förhoppningsvis ger detta mig tillfällen att få ändå starkare driva frågor inom kulturområdet.

    Bilden är den nya KD-gruppen inom SKL. Nu när vi inte längre har några landsting, finns endast regioner, är det dags även för detta förbund att byta namn.