• Med fler aktörer kortas vårdköerna

    Det finns en tydlig skillnad mellan de olika partierna då det handlar om att korta vårdköerna. Det är tydligt att Socialdemokraterna driver linjen att all vård ska ske i egen regi. Kristdemokraterna däremot anser att vårdköerna minskas bäst genom att sjukvårdens alla aktörer får uppdrag. Denna artikel handlar om att ideologiska skygglappar gör att patienter får stå i onödiga köer.

    https://www.sla.se/2024/04/17/med-fler-aktorer-kortas-vardkoerna-00415/