Skifte av kulturchef

 

Nu skiftar vi kulturchef i Västra Götalandsregionen. Staffan Rydén lämnar och Katti Hofflin tar över. Jag har haft den stora förmånen att få leda kulturnämnden där Staffan varit kulturchef denna mandatperioden. Han började under förra mandatperioden men då var jag inte engagerad i nämnden. Vi har haft ett mycket gott samarbete och han har utfört ett väldigt gott arbete med kulturutveckling i regionen. Inte alltid lätt, men genom god samverkan mellan tjänstepersoner och politiker har vi lyft vår position som region. Något vi är stolta över och många runt om i landet uppmärksammar. Staffan går nu i pension och vi har en formell avtackning i veckan.

Katti kommer senast från uppdraget som stadsbibliotekarie i Stockholm. Innan dess har hon haft flera jobb inom olika kulturverksamheter och vi är stolta över att hon tackade ja till vårt erbjudande att efterträda Staffan.

Att vara politiker är alltid att vara medborgarnas företrädare. Det innebär att vi fått ett förtroende att leda processer och ta ansvar för dem. Men vi är helt beroende av kompetenta tjänstepersoner. Vi har i Sverige byggt upp relationer med de som förser oss med underlag inför de beslut som vi ska fatta. Vi är helt beroende av deras sakkunskap, men självklart har vi en egen drivkraft och ambition med vad vi gör. Ibland krockar dessa två världar med varandra och då är det politikens beslut som gäller. Därför är det inte alltid lätt att vara anställd i offentlighetens tjänst.

När det gäller skifte av chefsuppdrag så är det vanligt att det blir en vakanssituation mellan den som avgår och den som tillträder. I vårt aktuella fall har Staffan och Katti kunnat gå bredvid varandra en månad. Det är en väldigt bra situation och i vårt fall har den fungerat utmärkt.

Nu ser vi fram emot ett gott samarbete med en ny chef och det hela har börjat väldigt bra.


Intressanta besök i Dalsland


Läs mer

Våren är på gång


Läs mer

Att få förtroende


Läs mer

Europa hålls ihop genom relationer


Läs mer

Valrörelsen drar igång


Läs mer

Inspirerande dagar i Jönköping


Läs mer

Handbok för ordförande


Läs mer

Video på Youtube


Läs mer

Första kulturkonventet genomfört


Läs mer

Årets retoriker


Läs mer