• Vi behöver en lokal ”näringslivsminister”

    Detta är en av mina kortaste insändare men den handlar om att näringslivet, som finansierar välfärden, behöver ha en politisk kontakt i kommunen.

    SLA 9 sep 2022

    https://www.sla.se/2022/09/09/vill-se-lokal-minister-for-naringslivet/