• Primärvården behöver byggas ut

    Mycket av debatten kring sjukvården har hamnat om våra sjukhus. Vi kristdemokrater har en idé om en stor vårdreform, men vi har också många tankar kring primärvården. Vi vet att många söker vård på sjukhusen när de kan få hjälp på vårdcentralen. Tanken är att första kontakten med vården alltid ska ske via en vårdcentral såvida man inte är akut sjuk. Men många vet att akuten på sjukhuset alltid är bemannad och reser dit. När vi jämför de olika sjukhusen i Västra Götaland så verkar det som att skaraborgare ofta söker sig först till vårdcentralen. Men samtidigt så är det många som hör av sig till oss politiker och har synpunkter på primärvården. Vi är angelägna om att vården i Västra Götaland ska bli tillgänglig och ett viktigt steg i detta är utvecklingen av vårdcentraler. Detta inlägg beskriver några av våra tankar:

    Mer tillgängliga vårdcentraler krävs