• Förlossningvården är angelägen

  Under våren har det varit många diskussioner kring förlossningsvården i Västra Götalandsregionen. Med detta inlägg vill vi berätta om några av de tankar vi Kristdemokrater har kring detta.

  Stärk förlossningsvården

 • Vänersjöfarten är hotad

  En angelägen fråga handlar om sjöfarten i Vänern. Finansieringen av slussarna i Trollhättan är klar men det återstår många beslut kring själva ledens dragning. Risk att det blir ”långbänk”. Kristdemokraterna i Västra Götaland och Värmland är angelägna om en lösning.

  Denna insändare är skriven av flera av oss KD-politiker som är engagerade i frågan. Inlägget publiceras i flera tidningar.

  Vänersjöfarten är hotad

 • Vi behöver en lokal ”näringslivsminister”

  Detta är en av mina kortaste insändare men den handlar om att näringslivet, som finansierar välfärden, behöver ha en politisk kontakt i kommunen.

  SLA 9 sep 2022

  Vill se lokal minister för näringslivet

   

 • Hälsosamtal är förebyggande

  Det är bra att vi har en högklassig sjukvård. När man behöver en vårdplats ska den finnas tillgänglig. Men vi måste också arbeta förebyggande. Ett sätt är att införa hälsosamtal där man tidigt kan fånga upp sådant som går att ta hand om innan patienten drabbas av större besvär. Visst kostar det en slant men på lång sikt ger det högre livskvalité och sparar också pengar. Detta inlägg handlar om idén om hälsosamtal.

  Förebygg ohälsa med riktade hälsosamtal

  ...
 • Primärvården behöver byggas ut

  Mycket av debatten kring sjukvården har hamnat om våra sjukhus. Vi kristdemokrater har en idé om en stor vårdreform, men vi har också många tankar kring primärvården. Vi vet att många söker vård på sjukhusen när de kan få hjälp på vårdcentralen. Tanken är att första kontakten med vården alltid ska ske via en vårdcentral såvida man inte är akut sjuk. Men många vet att akuten på sjukhuset alltid är bemannad och reser dit. När vi jämför de olika sjukhusen i Västra Götaland så verkar det som att ...

 • Stryka namn på valsedeln

  Det fanns en insändare i GP som jag reagerade på. Den handlade om två saker; vi är för många politiker i regionen och om att stryka namn på valsedeln. Här är mitt svar:

  https://www.gp.se/fria-ord/stryka-namn-p%C3%A5-valsedlar-meningsl%C3%B6st-det-%C3%A4r-kryssen-som-r%C3%A4knas-1.77718177

 • Socialdemokraterna har en annan politik

  Det är bra att väljarna har tydliga alternativ inför höstens val. Vi har i några artiklar haft beskrivningar av vad en kristdemokratisk politik innebär och socialdemokraterna har skildrat sina tankar. Det är tydligt att vi skiljer oss åt. Nedanstående är ett svar till S där vi menar att valfriheten hotas om S vinner höstens val.

  Socialdemokraterna hotar rätten att välja vårdcentral

 • En jämlik sjukvård över hela landet

  I denna insändare svarar jag på frågor kring hur KD ser på sjukvården. Vi går till val på att skrota de 21 sjukvårdshuvudmännen (regionerna) och införa en gemensam organisation där staten tar en samordnande roll.

  Brännberg (KD) svarar trio om regionråden

   

   

 • Ännu ett inlägg om sjukvård i Mariestadstidningen

  Den insändartrio som finns i Mariestad är flitiga. Under de senaste åren har de skrivit en rad insändare som ofta fått svar, antingen från mig eller min regionrådskollega, Linn Brandström, M.

  Detta är svar på en fråga riktad till alla regionråd.

  Sjukvården ska vara jämlik

 • Svar på frågor om regionens framtid

  Den här artikeln är en av flera i Mariestadstidningen där jag vid flera tillfällen svarat på frågor om Kristdemokraternas syn på vården.

  Dags för guldklocka till regionerna