• Skapa inte en konstnärlig regionarrest

  Jag hävdar kulturens egenvärde men också principen om armlängds avstånd. Jag är oroad över att politiker ställer allt för många krav på kulturpolitiken. De senaste åren har en rad perspektiv krävts och den rapport som MYKA (Myndigheten för Kulturanalys) kom med i somras pekar på att konstens frihet hotas.

  Denna länk är till en debattartikel som publicerades i GP oktober 2021.

  https://www.gp.se/debatt/politikerna-hotar-den-konstn%C3%A4rliga-friheten-1.56154402

  ...
 • Artikel i media om sjukvården (igen)

  Den här artikeln är en beskrivning av den förändring som sjukvården genomgår. Vi arbetar intensivt med att få bort vårdköer och för oss Kristdemokrater är sjukvården vår främsta fråga. Med detta inlägg som publiceras i flera tidningar vill jag försäkra väljarna om att vi Kristdemokrater deltar i det viktiga förändringsarbetet.

  Förändringar av sjukvården krävs för att möta utmaningar

 • Vi har för långa vårdköer

  Vi har alldeles för långa vårdköer i Sverige. Tyvärr har pandemin bidragit till att vårdskulden bara ökat. Detta är vår viktigaste fråga nu; att alla ska få en god vård som behöver den. KD har en rad förslag och i detta debattinlägg skriver jag tillsammans med Ebba Busch och Acko Ankarberg Johansson om Kristdemokraternas idé att ha en gemensam nationell vårdförmedlning.

  Så börjar vi beta av vårdskulden

 • Civilsamhället behövs som aldrig förr

  Under pandemin har vi sett ett civilsamhälle som gjort stora insatser för att skapa samhällsgemenskap. Men samtidigt har de drabbats av penningbrist. Aktiviteter har ställts in och många har haft svårt att samla in medel. Därför är det positivt att KD drivit frågan i riksdagen och ett utökat stöd är på gång. Men det behövs mer. Civilsamhället behövs även 2021!

  Civilsamhället behövs som aldrig förr!

 • När bussen utan förare kommer hem till dig

  Självkörande bussar? Flygande bilar? Elladdning då du kör på vägen? Elflygplan. Mycket verkar vara science-fiction men snart är de i vår vardag. Därför måste vi planera för ett annat samhälle än det vi är vana vid. Detta är ett debattinlägg som jag skrivit med Magnus Jacobsson och som varit publicerat i flera olika tidningar.

   

  https://www.bohuslaningen.se/%C3%A5sikt/debatt-och-ins%C3%A4ndare/sj%C3%A4lvk%C3%B6rande-och-flygande-bilar-kr%C3%A4ver-strategi-1.41257632

  ...
 • Debattartikel inför årets budgetdebatt

  Den 2-3 november har vi budgetdebatt. Egentligen hade vi den i juni, men då hade inte S och V några budgetalternativ att presentera. Vi fem som är gruppledare för GrönBlå Samverkan har skrivit ett antal av de bärande tankar som vi har inför kommande år och är ett underlag för budget. Detta inlägg har publicerats i flera av våra tidningar.

  Vi tar bort de byråkratiska hindren

  GrönBlå samverkan satsar för att minska vårdskulden och hantera effekterna av covid-19. Dessutom ska vi leda ...
 • KD är det nya landsbygdspartiet

  Vid Kristdemokraternas riksting beslöt partiet att utforma en ny politik för landsbygden. Vi ser att stad och land skapar många klyftor och vi vill värna möjligheten att bo och leva på landsbygden.

  Artikel i GT

 • Debattinlägg om MIK

  I dagens GP finns ett debattinlägg som jag undertecknat tillsammans med en rad personer som är engagerade inom MIK. Detta står för Medie- och informationskunnighet och är i fokus för den årliga UNESCO-konferensen som vi i år är värdar för. När Bokmässan slår upp sina portar så är medievetenhet ett av temana. Länk till debattinlägget i GP: https://www.gp.se/debatt/svenskarna-d%C3%A5liga-p%C3%A5-k%C3%A4llkritik-nu-ska-vi-bli-v%C3%A4rldsb%C3%A4st-1.18486985

 • Debattinlägg i NLT

  Inför vår valkickoff i Lidköping skrev jag denna debattartikel som publicerades i NLT.

   

  Vi vill ha ett lagom EU

  På lördag har Kristdemokraterna i Skaraborg valkickoff på torget i Lidköping. Vi kommer att ha en kampanj kring ordet lagom. EU får inte bli en superstat. Den franske presidenten Macron har drivit ett antal frågor inför valet som pekar i riktning mot ett Europas förenta stater. Detta säger vi kristdemokrater bestämt nej till. Vi är EU-vänliga men samtidigt...

 • Vi presenterar vårt budgetförslag för regionen

  BlåGrön Samverkan presenterar sitt budgetförslag i ett debattinlägg. Vi har de senaste åren gjort stora insatser för vården och håller fast vid den inslagna vägen. Stora medel satsas på en omställning av vården. Vi är oerhört angelägna att erbjuda en god vård för våra invånare. Läs mer och hör gärna av dig.

  https://www.gp.se/debatt/vi-satsar-p%C3%A5-mer-v%C3%A5rd-per-skattekrona-och-fast-l%C3%A4karkontakt-1.14884111