• Inlägg om kultursamverkansmodellen

  Detta är ett inlägg i debatten om kultursamverkansmodellen. Jag tillhör anhängarna av modellen, men menar att staten, dvs regeringen, inte tagit sitt ansvar. Så här är mitt resonemang men anledning av den senaste tidens debatten om neddragningar i statsbudgeten.

  https://www.dagenssamhalle.se/debatt/kd-sa-starker-du-kulturen-i-hela-landet-amanda-lind-25952

 • Besöksnäringen växer och Skaraborg är intressant

  Skaraborg har mycket att erbjuda för turister. Inte minst vårt kulturarv. Allt tyder på att Kata Gård, vid Varnhems klosterkyrka, kommer att presentera sensationellt höga siffror när säsongen är slut (den pågår just nu då många utländska turister finns här).

  Mariestadstidningen uppmärksammar den ökande natur- och kulturturismen. Genom att koppla samman flera besöksmål i Skaraborg får vi en kraftsamling som innebär fler besökare. Karlsborgs Fästning, Göta Kanal, Kata Gård och Läckö Slot...

 • Om regional utveckling

  Artikel om regional utveckling som publicerats i Skaraborgsmedia.

  Regionen har starka näringar

  För oss i Skaraborg är infrastruktur och kollektivtrafik viktiga förutsättningar för att vardagen ska fungera. Satsningar på effektiva transporter bidrar till att lösa livspusslet och möjliggör mer tid för familjen.

  Dessutom ges företag bättre förutsättningar till att växa och därmed bidra till hållbar utveckling. Regionen måste agera påtryckande mot regeringen – och i god samverka...

 • Hela Skövde ska leva

  I lördags manifesterade vi genom flera alliansaktiviteter att vi vill satsa på yttertätorterna. Denna artikel är en förklaring till att alliansen vill att hela kommunen ska utvecklas inte bara centralorten. Publicerades i SLA 11 aug

  Skövde är inte bara en tätort, vår kommun består av många små delar som hör ihop och som alla behövs för att helheten ska fungera. Därför besöker vi representanter för Allians för Skövde idag Timmersdala, Stöpen och Tidan för att höra vad de boende har för ...

 • Vi vill se fler i serviceyrken

  Denna artikel är bl a publicerad i Skaraborgsbygden

  Vården är under ständig förändring och utveckling. Nya rön, mediciner och inte minst teknik gör att sådant som var omöjligt att genomföra tidigare är nu verklighet. Många yrken har också förändrats och mycket har blivit specialiserat och därmed ställs allt högre krav på kompetens.

  Samtidigt som högutbildade läkare och sjuksköterskor har fått alltmer komplicerade vårdsituationer att hantera, har de också i större utsträckning än...

 • Om vikten att satsa på regional utveckling

  Denna artikel publiceras i början av augusti i skaraborgsmedia.

  För oss i Skaraborg är infrastruktur och kollektivtrafik viktiga förutsättningar för att vardagen ska fungera. Satsningar på effektiva transporter bidrar till att lösa livspusslet och möjliggör mer tid för familjen. Dessutom ges företag bättre förutsättningar till att växa och därmed bidra till hållbar utveckling.

  Regionen måste agera påtryckande mot regeringen – och i god samverkan med kommunerna – för att Västra G...

 • Ge multisjuka äldre VIP-status i vården

  Detta är en artikel i Skaraborgsmedia under vecka 28

  Om en äldre person med känd geriatrisk sjukdomshistoria insjuknar i hemmet och behöver sjukhusvård ska hon eller han i möjligaste mån slippa att komma till en akutmottagning där väntetiden oftast är lång. Att behöva vänta i den stressiga miljö som ofta råder där, kan försätta en redan skör person i ett förvirringstillstånd. Om det dröjer länge innan någon på akutmottagningen har tid att till exempel ordna fram mat kan det leda till m...

 • Vården ska vara nära

  Under våren och sommaren har jag skrivit rätt många inlägg i olika medier. I Västra Götaland har vi inte en kanal för att nå väljarna, utan många. I vårt område, bland oss regionpolitiker, kan man aldrig fråga: Läste du tidningen i morse och med detta syfta på en specifik tidning. Vi har ingen Tidning bland tidningarna, utan var och en läser sin ortstidning. Till vissa delar är GöteborgsPosten regional, men tyvärr inte så spridd i ytterdelarna av regionen. Därför får vi ofta skicka våra inläg...

 • Borås satsar på konst

  Borås har verkligen gjort en stor satsning på konst och blivit väldigt uppmärksammade i många olika sammanhang för sin satsning. Jag minns debatten 2006 då förslaget om Pinoccio väcktes. Då var det många som var emot. Den kritiken har tystnat och i stället ser de flesta konsten som en tillgång och attraktion.

  Denna artikel skrev vi för att lyfta fram de goda satsningarna.

   

  Borås satsar på kultur

  För de som sett Gabriella Prichlers film ”Amatörerna” så är begr...

 • Om Kultursamverkansmodellen

   

  Debattartikel publicerad i GT 5 juni 2018

   

  Varför väljer regeringen bort samverkan?

  Vi var många kommunala och regional kulturpolitiker som såg ett stort framsteg inom kulturpolitiken när kultursamverkansmodellen infördes. Men nu verkar regeringen haverera denna modell. Den kommande kulturbudgeten är den högsta i historien men medlen går utanför modellen. Är det regeringens ambition att smygvägen återgå till en ökad statlig styrning?

   

  N...