• KD är det nya landsbygdspartiet

  Vid Kristdemokraternas riksting beslöt partiet att utforma en ny politik för landsbygden. Vi ser att stad och land skapar många klyftor och vi vill värna möjligheten att bo och leva på landsbygden.

  Artikel i GT

 • Debattinlägg om MIK

  I dagens GP finns ett debattinlägg som jag undertecknat tillsammans med en rad personer som är engagerade inom MIK. Detta står för Medie- och informationskunnighet och är i fokus för den årliga UNESCO-konferensen som vi i år är värdar för. När Bokmässan slår upp sina portar så är medievetenhet ett av temana. Länk till debattinlägget i GP: https://www.gp.se/debatt/svenskarna-d%C3%A5liga-p%C3%A5-k%C3%A4llkritik-nu-ska-vi-bli-v%C3%A4rldsb%C3%A4st-1.18486985

 • Debattinlägg i NLT

  Inför vår valkickoff i Lidköping skrev jag denna debattartikel som publicerades i NLT.

   

  Vi vill ha ett lagom EU

  På lördag har Kristdemokraterna i Skaraborg valkickoff på torget i Lidköping. Vi kommer att ha en kampanj kring ordet lagom. EU får inte bli en superstat. Den franske presidenten Macron har drivit ett antal frågor inför valet som pekar i riktning mot ett Europas förenta stater. Detta säger vi kristdemokrater bestämt nej till. Vi är EU-vänliga men samtidigt...

 • Vi presenterar vårt budgetförslag för regionen

  BlåGrön Samverkan presenterar sitt budgetförslag i ett debattinlägg. Vi har de senaste åren gjort stora insatser för vården och håller fast vid den inslagna vägen. Stora medel satsas på en omställning av vården. Vi är oerhört angelägna att erbjuda en god vård för våra invånare. Läs mer och hör gärna av dig.

  https://www.gp.se/debatt/vi-satsar-p%C3%A5-mer-v%C3%A5rd-per-skattekrona-och-fast-l%C3%A4karkontakt-1.14884111

 • KD vill ha ett lagom Europa

  Denna debattartikel är införd i SLA 4 maj 2019. I dag inleder vi Kristdemokraternas valrörelse i Skaraborg genom en kick-off på torget i Lidköping.

   

  KD vill ha ett lagom EU

  På lördag drar vi igång valrörelse igen. Denna gång satsar Kristdemokraterna på en framgång i Europaparlamentsvalet. Svenskarna går till valurnorna den 26 maj och det blåser medvind för KD. Det tror vi också gynnar oss i valet att utse de svenska representanterna till EU.

  Vår kampa...

 • Inlägg om kultursamverkansmodellen

  Detta är ett inlägg i debatten om kultursamverkansmodellen. Jag tillhör anhängarna av modellen, men menar att staten, dvs regeringen, inte tagit sitt ansvar. Så här är mitt resonemang men anledning av den senaste tidens debatten om neddragningar i statsbudgeten.

  https://www.dagenssamhalle.se/debatt/kd-sa-starker-du-kulturen-i-hela-landet-amanda-lind-25952

 • Besöksnäringen växer och Skaraborg är intressant

  Skaraborg har mycket att erbjuda för turister. Inte minst vårt kulturarv. Allt tyder på att Kata Gård, vid Varnhems klosterkyrka, kommer att presentera sensationellt höga siffror när säsongen är slut (den pågår just nu då många utländska turister finns här).

  Mariestadstidningen uppmärksammar den ökande natur- och kulturturismen. Genom att koppla samman flera besöksmål i Skaraborg får vi en kraftsamling som innebär fler besökare. Karlsborgs Fästning, Göta Kanal, Kata Gård och Läckö Slot...

 • Om regional utveckling

  Artikel om regional utveckling som publicerats i Skaraborgsmedia.

  Regionen har starka näringar

  För oss i Skaraborg är infrastruktur och kollektivtrafik viktiga förutsättningar för att vardagen ska fungera. Satsningar på effektiva transporter bidrar till att lösa livspusslet och möjliggör mer tid för familjen.

  Dessutom ges företag bättre förutsättningar till att växa och därmed bidra till hållbar utveckling. Regionen måste agera påtryckande mot regeringen – och i god samverka...

 • Hela Skövde ska leva

  I lördags manifesterade vi genom flera alliansaktiviteter att vi vill satsa på yttertätorterna. Denna artikel är en förklaring till att alliansen vill att hela kommunen ska utvecklas inte bara centralorten. Publicerades i SLA 11 aug

  Skövde är inte bara en tätort, vår kommun består av många små delar som hör ihop och som alla behövs för att helheten ska fungera. Därför besöker vi representanter för Allians för Skövde idag Timmersdala, Stöpen och Tidan för att höra vad de boende har för ...

 • Vi vill se fler i serviceyrken

  Denna artikel är bl a publicerad i Skaraborgsbygden

  Vården är under ständig förändring och utveckling. Nya rön, mediciner och inte minst teknik gör att sådant som var omöjligt att genomföra tidigare är nu verklighet. Många yrken har också förändrats och mycket har blivit specialiserat och därmed ställs allt högre krav på kompetens.

  Samtidigt som högutbildade läkare och sjuksköterskor har fått alltmer komplicerade vårdsituationer att hantera, har de också i större utsträckning än...