• Vänersjöfarten är hotad

    En angelägen fråga handlar om sjöfarten i Vänern. Finansieringen av slussarna i Trollhättan är klar men det återstår många beslut kring själva ledens dragning. Risk att det blir ”långbänk”. Kristdemokraterna i Västra Götaland och Värmland är angelägna om en lösning.

    Denna insändare är skriven av flera av oss KD-politiker som är engagerade i frågan. Inlägget publiceras i flera tidningar.

    https://www.mariestadstidningen.se/2022/09/06/vanersjofarten-ar-hotad/