• Publiken återvänder

    Den senaste tiden har det varit många positiva händelser. Jag har varje vecka, sedan restriktionerna släpptes, fått vara med på olika sätt att ta del av öppningar. Det kan vara en byggnad som uppförst eller renoverats, en utställning som ska invigas, priser som ska överlämnas eller ett jubileum av något slag. För en tid sedan var vi oroliga över om publiken, under pandemin, ändrat sina vanor och kanske inte skulle återvända till kulturen igen. Men nu ser vi att många återvänder men också att det är nya i publiken. Min roll är ofta att få tala eller ”klippa snören”. Det är uppdrag som jag gärna åtar mig.