• Att få förtroende

    Vi som är engagerade i kommunfullmäktige, eller i olika kommunala nämnder och styrelser kallas ofta för politiker. Men egentligen är vi förtroendevalda eller folkvalda. Att vara med och leda en kommun i fullmäktige är inget jobb eller anställning, utan det är ett förtroende som vi fått av andra människor i kommunen. Inför årets val (9 september är valdagen) så toppas kristdemokraternas lista av Marianne Gustafson. Jag har under många år varit ledare för KD i Skövde i vårt fullmäktige, men också haft ordföranderollen vilket inneburit att jag inte deltagit så ofta i debatten. Däremot har jag under många år haft ett stort inflytande över den politiska utvecklingen i Skövde. Nu är jag så glad över att kunna lämna gruppledaransvaret till Marianne som tar ledningen efter valet. Känns också väldigt starkt att Isabelle Waldenvik nu är med på kommunfullmäktigevalsedeln för första gången. Marianne har under de senaste åtta åren varit mycket engagerad i sociala frågor och under denna mandatperiod finns Isabelle med och tar ansvar för äldrefrågorna. Själv har jag varit engagerad i kommunstyrelsen och leder också två av de kommunala råden.

    Vi har nu fått vårt partis förtroende att vara den trio som ska leda partiet under valrörelsen. Vi håller på och förbereder valmaterial och program, men vill inte vara politiker som bara dyker upp då det är val. Det är mellan valen som vi har våra viktiga uppdrag. Det är därför som vi varit engagerade i många olika former av möten under årens lopp. Men nu har vi fokus på valet och ber om förtroende på nytt. Vår önskan är att få Skövdebornas stöd att få vara kvar och leda Skövde kommuns utveckling. Vi är taggade, förberedda och har så många idéer som vi vill genomföra. Vi vill skapa ett gott liv för alla i Skövde, oavsett ålder, kön eller social bakgrund. Vår människosyn om alla människors lika värde driver oss.