• Att dela sina erfarenheter

  Jag är väldigt glad över förtroendet att få hålla i olika former av utbildningar. Sedan jag skrev handboken ”Att vara ordförande och ledare” har jag fått många tillfällen att dela mina erfarenheter. Mina ordförandeerfarenheter från både det offentliga livet (fullmäktige, nämnder, bolag, stiftelser och andra grupper) och föreningslivet innebär att jag har varit med om många olika händelser. Numera är jag regelbundet också inbjuden att vara ordförande på årsmöten eller kongresser. &...

 • Ett Gott Nytt 2024

  Jag vill önska dig ett Gott Nytt 2024. Kristdemokraterna är en viktig röst och behöver ditt stöd. Valet 2022 innebar att KD fick möjlighet att vara med och bilda en ny regering och har nu sex statsråd. Det kommer att ske många politiska leveranser framöver. Mitt engagemang är i region- och kommunfullmäktige och vi arbetar med att stärka de fyra viktiga samhällsfunktionerna: Vård, Skola, Omsorg och Kultur. Det är tillsammans som vi skapar ett gott 2024!

 • Olika ordförandeuppdrag

  Jag är gärna med och medverkar som mötesordförande. Det är olika organisationer som bjuder in mig att leda möten. Det kan vara årsmöten i olika föreningar eller vid speciella tillfällen som kongresser eller stämmor. Ibland vara mötena någon timma och emellanåt under flera dagar. Under ett verksamhetsår så möter jag rätt många olika former av organisationer och deras möteskulturer. Bilden är tagen från riksdagshuset där jag i oktober 2023 var ordförande för Partifullmäktige när man bl a fastst...

 • Hålla samman

  Ett av de viktiga områdena inom den europeiska gemenskapen är sammanhållningspolitiken. EU spelar en viktig roll men det finns också flera andra organisationer med stort inflytande. Jag har ett engagemang inom Europarådet och där skapas en rad olika förslag, ofta i form av konventioner eller rekommendationer som medlemsstaterna sedan inför. Även FN har en viktig global roll. Att få arbeta med internationella frågor är något jag uppskattar.

 • Flera nya uppdrag

  En politiker lever i fyraårscykler. En mandatperiod innehåller vissa uppdrag och sedan upphör de. Man förlorar inte ett uppdrag genom val. De avslutas vid mandatperiodens slut. Sedan sker nya val av uppdrag. För min del så kan jag konstatera att jag fick ett mycket gott stöd i valet, men blev inte omvald som regionråd. Det innebar att det fanns en stor osäkerhet inför denna mandatperiod. En möjlighet var att gå i pension och en annan att avvakta och se vad som skulle hända framöver. Nu är de ...

 • Ett år har gått

  I dag är det ett år sedan kriget i Ukraina bröt ut. Miljoner människor är drabbade och mängder av personer har fått sätta livet till. Det är så tragiskt och meningsfullt. Det finns bara förlorare i detta. I Sverige har nu många ukrainare vistats i ovisshet och längtar hem. Men för många finns det inga hem kvar att återvända till. Världens länder gör stora insatser för att stötta ukrainarna. I Västra Götaland har vi t ex satsat ytterligare en miljon kronor för att stötta kulturarbetare (Kultur...

 • Vi utvecklar våra nätverk

  Jag gillar nätverkande. Det gör möjlighet till olika former av utbyten. Jag är involverad i flera nätverk och håller nu på att bygga upp ett nytt nätverk för presidieledamöter inom Kristdemokraterna. Ett annat nätverk är det som finns bland kristdemokratiska kultur- och fritidspolitiker. Det nätverket har några år på nacken och har haft flera olika former av träffar. Några av deltagarna sammanstrålade under Folk och Kultur i Eskilstuna där bilden är tagen. Detta nätverk har en sida på Faceboo...

 • Interpellation som fick uppmärksamhet

  Det är alltid roligt när man slår upp tidningen vid frukostbordet och ser att något man gjort får uppmärksamhet. Vid det senaste regionfullmäktigemötet hade jag en interpellation kring slussarna i Göta Älv och Vänersjöfarten. Min fråga var till den politiska ledningen om de tänkte ta några initiativ för att få fram beslut kring slussarna. De är finansierade i den nationella planen men några beslut om att starta arbetet finns inte. Det är ett antal av de västsvenska tidningarna som uppmärksamm...

 • Ny handbok tillgänglig

  Så kul att få höra alla kommentarer om den fjärde upplagan av Handbok för politiker. Många kommuner har köpt in den som utbildningsmaterial för sina politiker. Jag har många inbjudningar att föreläsa/utbilda/inspirera politiker i olika delar av landet. Så kul att få dela med sig av mina erfarenheter som ordförande.

 • Stort tack

  Jag vill rikta ett stort tack till alla er som röstade på Kristdemokraterna i valet och särskilt för det stora stöd som jag fick i regionvalet. 1 464 kryss vilket i andel blev 8,81% innebär att jag var den mest kryssade kristdemokraten i Västra Götaland. Ett stort tack för detta starka stöd.

  Under de senaste mandatperioderna har Västra Götalandsregionen letts av GrönBlå Samverkan bestående av M, C, KD, L och MP. Direkt när valresultatet var klart så aviserade MP att de ”byter sid...