• Handbok för ordförande

     

    Nu är tredje upplagan av min handbok ”Att vara ordförande och ledare” ute i handeln. Denna bok är nu uppdaterad med nyheterna i kommunallagen och några ny avsnitt har lagts till. Det är så kul med alla positiva kommentarer som jag fått kring råden i boken. Min strävan har varit att ge ut en enkel och jordnära handbok med praktiska tips för en ordförande. Men den kan också läsas av andra personer som är intresserade av mötesteknik. i samband med kurser som jag ger har jag ofta fått frågor om ledarskap. När man väljs som ordförande blir man också en ledare. Därför försöker jag också dela med mig av mina erfarenheter som ledare. Boken är i första hand skriven för den som arbetar med kommunallagen som huvudsaklig lag, men jag försöker att bredda råden och göra några jämförelser med att leda en förening. Under årens lopp har jag varit ordförande i många olika sammanhang. Under många år har jag varit ordförande för Skövde kommunfullmäktige, men har också erfarenhet av att vara ordförande/vice ordförande för aktiebolag, stiftelse, förening, kommunal och regional nämnd, statlig myndighet. Det innebär att de råd jag ger kommer från en rätt bred bakgrund.

    Boken kan handlas på nätet eller i din lokala bokhandel. Förlaget är Norstedts Juridik och ISBN är 978-91-39-11563-2