• Hopp finns här

    Vi lever i orostider. Många är oroliga och när vi som bäst behöver varandra så talas det om karantän. På Pingstkyrkans vägg anges ”Hopp finns här” ett erbjudande till alla att få vara med i en gemenskap som förmedlar framtid och hopp. Nu är även den kyrkliga gemenskapen påverkad av COVID-19. I vår kyrka har vi infört vissa regler som att inte hälsa i hand, hålla lite extra avstånd, tvätta händerna och låta spriten flöda (ja, det handlar om handsprit). Men vi uppmanar nu särskilt till att höra av sig till varandra även om vi inte träffas fysiskt. Telefon, sociala medier och ta del av poddar och sändningar på olika plattformar är ett sätt att dela gemenskap och värderingar. Ta hand om varandra är dagens uppmaning!