• Om regional utveckling

  Artikel om regional utveckling som publicerats i Skaraborgsmedia.

  Regionen har starka näringar

  För oss i Skaraborg är infrastruktur och kollektivtrafik viktiga förutsättningar för att vardagen ska fungera. Satsningar på effektiva transporter bidrar till att lösa livspusslet och möjliggör mer tid för familjen.

  Dessutom ges företag bättre förutsättningar till att växa och därmed bidra till hållbar utveckling. Regionen måste agera påtryckande mot regeringen – och i god samverkan med kommunerna – för att Västra Götaland ska ta del av större statliga anslag till vägar och järnvägar. Driften och underhållet måste förbättras. Satsningarna på E20 ska fullföljas och stora satsningar på Västra stambanan är nödvändiga. Även Kinnekullebanan kräver stora insatser.

  Regionen behöver även fortsätta att utveckla insatserna för att ta hem EU-finansiering till Västra Götaland. Ett mer omfattande arbete behövs för att bli bättre på att utnyttja möjligheten till finansiering av olika utvecklingsprojekt.

  Flera branscher ropar efter arbetskraft. Ofta handlar det om industri- eller tillverkningsbranscher. Utbildningar, bland annat på regionens folkhögskolor och naturbruksskolor, och samverkan mellan olika regionala aktörer, såsom regionen, högskolan och science park-systemet, ska aktivt verka för att möta de behov av kompetens som behövs i Västra Götaland.

  Västra Götaland är en stark region när det kommer till turism. Allt fler hittar hit och väljer också att komma tillbaka. Besöksnäringen är en basnäring som växer och har stor betydelse för vårt län, både som arbetsgivare och som skyltfönster för allt det vackra, goda och spännande som Västra Götaland har att erbjuda.

  Nya jobb varken skapas eller kommenderas fram av politiker. På sikt kan arbetslösheten bara bekämpas genom att företagen växer och blir fler. Det sker när enskilda människor satsar sin tid, sitt engagemang och sitt sparkapital på att starta eller utveckla ett företag. Kristdemokraterna i Västra Götalandsregionen vill verka för att skapa goda förutsättningar för människor att driva företag. På så sätt skapas ett starkare och attraktivare Västra Götaland. Det är näringslivet som finansierar välfärden. Därför måste politiken stötta företagandet.

  Conny Brännberg (KD)

  Regionpolitiker (KD)