• Aktivitetsbaserat hus

    Västra Götalandsregionen har samlat sina styrkor i Göteborg och Skövde i s k Regionens Hus. Det finns sedan tidigare ett sådant i Vänersborg. Det nya i Göteborg och Skövde är att husen bygger aktivitetsbaserade arbetsplatser. Det innebär att det finns många olika slags rum, men ingen medarbetare har ett eget kontor. Man bokar ett rum som passar för den aktivitet som kan ska genomföra under dagen. Har man behov av att vara 10-15 personer i ett möte så finns det gott om sådana konferensrum. Ska man arbeta själv finns det många arbetsplatser där man arbeta. Behöver man ringa så går man till ett telefonrum. Vissa zoner i huset är tysta zoner och där får man inte prata. Konceptet har för de flesta visat sig fungera väl. Handlingarna är digitala och det viktigaste arbetsredskapet är datorn. Huset i Göteborg ligger på Bergslagsgatan, alldeles i närheten av centralstationen. Ska du besöka Nya Regionens Hus så är ingången i mitten på den vita byggnaden.