• Beskrivning av det politiska vardagslivet

    Det är många som undrar vad en politiker, och i mitt fall regionråd, gör. Jag ska försöka framöver att beskriva en del av min vardag. Jag drivs av en inre passion att vara med och förändra, helt enkelt att göra det bättre för mina medmänniskor. Jag har en sida på Facebook som jag ska försöka att regelbundet uppdatera med glimtar från mitt politiska liv. Du når sidan på

    https://www.facebook.com/Braennberg