• Borås satsar på konst

  Borås har verkligen gjort en stor satsning på konst och blivit väldigt uppmärksammade i många olika sammanhang för sin satsning. Jag minns debatten 2006 då förslaget om Pinoccio väcktes. Då var det många som var emot. Den kritiken har tystnat och i stället ser de flesta konsten som en tillgång och attraktion.

  Denna artikel skrev vi för att lyfta fram de goda satsningarna.

   

  Borås satsar på kultur

  För de som sett Gabriella Prichlers film ”Amatörerna” så är begreppet ”sätta kommunen på kartan” nog fel sätt att beskriva hur en stad ska skapa attraktion. Men det står klart att för Borås har konst och kultur en mycket stor betydelse för stadens attraktivitet.

  Vi är tyvärr rätt historielösa och glömmer lätt även det som skedde för bara tio år sedan. Då var debatten om Pinocchio intensiv och insändarspalterna var fyllda med kritiska röster. Många ansåg att Jim Dines verk var totalt förkastligt och många motarbetade idén. Nu tolv år senare är tonen en helt annan.

  I dag är Borås en stad som har ett rikt konst- och kulturliv att erbjuda. Delvis är det politikens förtjänst men framför allt handlar det om enskilda personer som via sina företag eller personliga tillgångar drivit på utvecklingen. Det finns en slags mecenat-tanke i Borås som är beundransvärd. Samtidigt har också kommunen, ofta i ett gott samarbete med Västra Götalandsregionen, satsat på kulturen.

  Textile Fashion Center omtalas över hela landet. Här har en engagerad fastighetsägare drivit en utveckling som på ett föredömligt sätt kombinerar det industrihistoriska arvet med spännande utställningar på Textilmuseet, men också visar på spetsforskning. Att förlägga en konferens där ger så många mervärden genom den miljö som skapats.

  Borås Konstmuseum spelar en viktig roll och den senaste satsningen på Lars Tunbjörk-rummet kan leda till ett fortsatt intresse för fotografiet Under många år har Hasse Persson värnat fotografiet som konstform. Inom fotografiets område finns stora utvecklingsmöjligheter. Kombinationen med foto och design ger många spännande möjligheter.

  I dag är skulpturer och konstvandringar ett begrepp och utvecklingen av Borås Konstbiennal kan leda till att stora delar av Västra Götaland blir involverade.

  Som kristdemokrater menar vi att konst och kultur är angeläget. Vi behöver mötet med konsten för att utvecklas som människor och kulturen ger mötesplatser där vi kan lyssna till varandra och förenas över olika gränser. Kulturen blir ett kitt som förenar oss. Vi ser alltför mycket av sådant som skapar klyftor i samhället och gör att Sverige dras isär. Där har kulturen ett mycket viktigt bidrag.

  Som kristdemokrater har vi ett stort ansvar för utvecklingen av kulturen, både i regionen och de olika städerna. Vi vill framöver verka för att region och kommuner krokar arm och verkar tillsammans. Det är vår ambition att, om vi får väljarna förtroende igen, fortsätta verka för kulturens viktiga roll.

  Conny Brännberg och Valéria Kant
  Kandidater till regionfullmäktige