• Civilsamhället behövs som aldrig förr

    Under pandemin har vi sett ett civilsamhälle som gjort stora insatser för att skapa samhällsgemenskap. Men samtidigt har de drabbats av penningbrist. Aktiviteter har ställts in och många har haft svårt att samla in medel. Därför är det positivt att KD drivit frågan i riksdagen och ett utökat stöd är på gång. Men det behövs mer. Civilsamhället behövs även 2021!

    Civilsamhället behövs som aldrig förr!