• Corona får allt större konsekvenser

    Det är de små partiklarna eller levande organismer som just nu är de stora hoten. Luften vi andas in visar sig ha partiklar som påverkar mycket negativt. COVID-19 syns inte för ögat men utgör ett globalt hot. Just nu pågår hjältemodiga insatser på våra sjukhus över hela världen för att rädda liv, stora insatser görs för att minska spridningen. i Sverige är vi tacksamma för våra myndigheter som agerar samfällt och i regioner och kommuner finns särskilda organisationer som verkar förebyggande. Men det blir så många kedjeraktioner. En inställd konsert innebär att färre reser. Transportörerna drabbas. Hotellen saknar gäster. Restaurangerna drabbas. Inköpen minskar och det bli enorma kedjereaktioner i samhället. Det är i kristider som vi behöver varandra. Det är då som det känns tryggt att sitta tillsammans, kramas och vara nära varandra. Precis sådant uppmanas vi att inte göra under en tid. Det är lätt att tänka att det är ”jättar” och ”farliga djur” som skapar skräck. Just nu är det sådant som ögat inte kan ta del av. Men låt oss göra allt vi kan för att vara tillsammans och stötta varandra även om vi får ha lite distans. Bilden ovan är tagen från utställningen Min Djuriska Park på Kulturfabriken i Skövde. Djuren är tillverkade av skrot och skräp.