• Debattinlägg i NLT

  Inför vår valkickoff i Lidköping skrev jag denna debattartikel som publicerades i NLT.

   

  Vi vill ha ett lagom EU

  På lördag har Kristdemokraterna i Skaraborg valkickoff på torget i Lidköping. Vi kommer att ha en kampanj kring ordet lagom. EU får inte bli en superstat. Den franske presidenten Macron har drivit ett antal frågor inför valet som pekar i riktning mot ett Europas förenta stater. Detta säger vi kristdemokrater bestämt nej till. Vi är EU-vänliga men samtidigt får inte makten flyttas från Sverige till Bryssel. Idén om ett gemensamt Europa grundades av tre kristdemokrater. Kristdemokratin är stor i Europa och Angela Merkel är nog den mest kända kristdemokraten. När EU grundades handlade det om att medverka till en ökad handel och investering i de olika länderna industrier. På det sättet menade man att freden skulle säkras. Om vi har en stark gemenskap så krigar vi inte mot varandra.

  Därför är fortfarande fredstanken angelägen. Vi kristdemokrater talar ofta och gärna om människovärdet. Det kränks idag i stor utsträckning och därför blir frågorna om mänskliga rättigheter sådana som EU har stort ansvar för.

  För många skaraborgare tycks EU kännas som något långt härifrån, men många av de politiska besluten som fattas i kommunfullmäktige i Lidköping och andra kommuner har kopplingar till beslut i EU. För näringslivet i Skaraborg är EU-reglerna sådant som styr vardagen. Tyvärr så ökar dessa regelverk ständigt och det är angeläget att nu verka för förenkling av regler. För de skaraborgska bönderna är det oerhört angeläget att produktion sker på likvärdiga villkor så att konkurrensen blir likvärdig. Många av industrierna i vår bygd är exportörer och därför måste också handeln mellan länderna ske på enkla men också rättvisa sätt.

  Nu drar vi igång valrörelsen och vi som kandiderar finns tillhands för möten och samtal. Tyvärr har få arrangörer hittills visat intresse för att ordna debatter, men vi hoppas att det ska bli många tillfällen för samtal kring Europafrågorna.

  Conny Brännberg (KD)
  Kandidat Europarlamentsvalet