• Debattinlägg om MIK

    I dagens GP finns ett debattinlägg som jag undertecknat tillsammans med en rad personer som är engagerade inom MIK. Detta står för Medie- och informationskunnighet och är i fokus för den årliga UNESCO-konferensen som vi i år är värdar för. När Bokmässan slår upp sina portar så är medievetenhet ett av temana. Länk till debattinlägget i GP: https://www.gp.se/debatt/svenskarna-d%C3%A5liga-p%C3%A5-k%C3%A4llkritik-nu-ska-vi-bli-v%C3%A4rldsb%C3%A4st-1.18486985