• Dialog med de 49 kommunerna

    Vi genomför nu vår årliga dialog med kommunerna i Västra Götaland. Totalt är det 49 kommuner. Minst en gång per år har vi en dialog och en gång per mandatperiod ordnar vi ett kulturting. Dialogerna sker via de olika kommunalförbunden. Det innebär fyra träffar då vi tar upp gemensamma utvecklingsfrågor. I år har vi tidigare haft överläggningar som fokuserade på pandemin och nu under oktober handlar det om några valda framtidsfrågor. Jag inleder med en väldigt enkel bild, bara två ord. Men jag försöker alltid prata om vikten av samverkan, att vi krokar arm och arbetar tillsammans. Dialogerna nu sker genom digitala möten, eftersom det ännu inte är läge att bjuda in till fysiska möten.