• En jämlik sjukvård över hela landet

    I denna insändare svarar jag på frågor kring hur KD ser på sjukvården. Vi går till val på att skrota de 21 sjukvårdshuvudmännen (regionerna) och införa en gemensam organisation där staten tar en samordnande roll.

    https://www.sla.se/2022/07/22/brannberg-kd-svarar-trio-om-regionraden/