• En miljard till vården – ytterligare

    Västra Götalandsregionen har en ledning som vi kallar GrönBlå Samverkan. Jag är stolt över att få vara med i den, även om det är en ledning i minoritet. Det är enklare att leda om man är i majoritet, men hittills har vi lyckats att få stöd i regionfullmäktige för våra satsningar. I juni antog vi budgeten för 2022 men nu har vi lagt till ytterligare en miljard kronor. Det är stora belopp som tillförsta hälso- och sjukvården men pengar är inte lösningen på alla utmaningar. Det är därför som en stor omställning måste ske. Vi arbetar hårt och målmedvetet om en stor förändring av vården. Inga patienter ska behöva stå i kö. Tyvärr har, en redan tuff situation, förvärrats under pandemin. Denna tilläggsbudget menar vi ska bidra till en utveckling av vården.
    I SLA beskriv vi fem gruppledare denna insats: https://www.sla.se/2021/10/30/satsning-pa-kortare-koer-och-forbattrad-tillganglighet/