• Ett år har gått

    I dag är det ett år sedan kriget i Ukraina bröt ut. Miljoner människor är drabbade och mängder av personer har fått sätta livet till. Det är så tragiskt och meningsfullt. Det finns bara förlorare i detta. I Sverige har nu många ukrainare vistats i ovisshet och längtar hem. Men för många finns det inga hem kvar att återvända till. Världens länder gör stora insatser för att stötta ukrainarna. I Västra Götaland har vi t ex satsat ytterligare en miljon kronor för att stötta kulturarbetare (Kulturnämnden har tidigare satsat två miljoner och 15 konstnärer har levt i residens hos oss). Kommuner har flaggat den ukrainska flaggan i solidaritet eller belyst byggnader. Fotot visar hur Kulturhuset i Skövde är en del av en hyllning till det ukrainska folket.