• Ett Gott Nytt 2024

    Jag vill önska dig ett Gott Nytt 2024. Kristdemokraterna är en viktig röst och behöver ditt stöd. Valet 2022 innebar att KD fick möjlighet att vara med och bilda en ny regering och har nu sex statsråd. Det kommer att ske många politiska leveranser framöver. Mitt engagemang är i region- och kommunfullmäktige och vi arbetar med att stärka de fyra viktiga samhällsfunktionerna: Vård, Skola, Omsorg och Kultur. Det är tillsammans som vi skapar ett gott 2024!