• Flera nya uppdrag

    En politiker lever i fyraårscykler. En mandatperiod innehåller vissa uppdrag och sedan upphör de. Man förlorar inte ett uppdrag genom val. De avslutas vid mandatperiodens slut. Sedan sker nya val av uppdrag. För min del så kan jag konstatera att jag fick ett mycket gott stöd i valet, men blev inte omvald som regionråd. Det innebar att det fanns en stor osäkerhet inför denna mandatperiod. En möjlighet var att gå i pension och en annan att avvakta och se vad som skulle hända framöver. Nu är de flesta uppdrag klara och jag kommer att vara verksam som politiker ytterligare en mandatperiod. Jag har nu flera mindre uppdrag men tillsammans blir det så att jag fortsätter som förtroendevald. Jag fick ett erbjudande att gå tillbaka till mitt arbete i Skövde kommun men valde att säga upp mig i januari. Det senaste uppdraget var val inom Nordsjökommissionen. Västra Götalandsregionen utsåg mig som ombud till North Sea Commission tidigare och vid årsmötet i Brest, Frankrike, valdes jag som vice chair i arbetsgruppen för Smart Regions. På bilden tillsammans med ordförande och den andra vice ordföranden. Detta är ett uppdrag som jag ser fram emot. Under pandemin har det inte varit några resor alls, men nu börjar de igen. Det var andra gången denna månaden som jag var i Frankrike. För några veckor sedan var jag i Strasbourg där jag finns med i en expertkommitté inom Europarådet som arbetar med Interkulturella frågor. Detta har jag gjort tidigare inom AER (Assembly of European Regions). Jag tycker att internationella uppdrag är mycket intressanta och berikande. Ofta har vi från Sverige något att tillföra i sakfrågorna men väldigt ofta är det också ett lärande från vår sida. Andra länder kan ofta ligga före oss och då har vi möjlighet att lära av dom.